Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-6°

Kultuuriteenistus

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
7361 360
 

Kultuuriteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;
 • kultuurivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;
 • valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;
 • kultuurivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna haldusalas tegutsevate asutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine ja töö analüüsimine;
 • kultuurivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);
 • kultuurivaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;
 • kultuurivaldkonna uuringute ettevalmistamine ja tellimine;
 • uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;
 • kultuuriprojektide algatamine ja koordineerimine ning projektides osalemine;
 • kultuuriinfokandjate arendamine ning valdkondliku info levitamine;
 • kohalike ja rahvusvaheliste valdkondlike koostöövõrgustike edendamine;
 • kultuuriorganisatsioonide ja kodanike nõustamine;
 • kultuurivaldkonna tunnustusürituste korraldamine;
 • kultuurikorraldajate professionaalsuse arendamine;
 • kultuurivaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö.

Viimati muudetud 28.04.2017

Kultuuriteenistus

Hemminki Otstavel - peaspetsialist

Projektitaotluste sh jooksval aastal laekunud taotluste vastuvõtt, analüüsimine, nõustamine, töö toetuskirjadega; kultuurivaldkonna statistika kogumine; kultuurivaldkonnaga seotud uurimis -ja analüüsiprojektide algatamine ja eestvedamine.

736 1357

5635 4033

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

-

Kristiina Avik - peaspetsialist

Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Muuseumitöötajate stipendiumi avaliku konkursi ja andmise korraldamine.

736 1359

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 206

-

Külli Hansen - peaspetsialist

Projektide toetusmeetmete arendamine, valdkonnaga seotud arendustegevuste koordineerimine, rahvusvahelise suhtluse ning sõprus- ja partnerlinnadega koostöö arendamine, Tartu muuseumidega koostöö- ja arendustegevuste korraldamine

736 1051

510 6865

Raekoja plats 12 II k ruum 205

-