Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kultuuriteenistus

Kultuuriosakonna ülesanne on riikliku ja piirkondliku kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika elluviimine Tartu linnas ja osalemine selle kavandamises. Kultuuriosakonnal on 9 allasutust - huvikoolid, muuseumid, raamatukogud, noortekeskused ja kultuurikeskus.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1360
 

Kultuuriteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • linna arengukava ja eelarve strateegia koostamisel osalemine ja sellest tekkivate ülesannete täitmine;

 • kultuurivaldkonna arengu planeerimine ja vastavasisuliste ettepanekute tegemine linnavalitsusele;

 • valdkondlike ja temaatiliste arengudokumentide koostamine ja arendusprotsessides osalemine;

 • kultuurivaldkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamine ja eelnõude ettevalmistamine;

 • osakonna haldusalas tegutsevate asutuste arengusuundade kujundamises osalemine, asutuste tegevuseesmärkidest tulenevate töökorralduslike protsesside nõustamine ja töö analüüsimine;

 • kultuurivaldkonna toetusliikide ja stipendiumide menetlemine (konkursside korraldamine, taotluste analüüs, eelarve koostamine, lepingute ettevalmistamine ja aruandluse kontrolli teostamine);

 • kultuurivaldkonna andmete kogumine, analüüsimine ja vahendamine;

 • kultuurivaldkonna uuringute ettevalmistamine ja tellimine;

 • uute toetusliikide ja stipendiumide arendamine;

 • kultuuriinfokandjate arendamine ning valdkondliku info levitamine;

 • kohalike ja rahvusvaheliste valdkondlike koostöövõrgustike edendamine;

 • rahvusvaheliste kultuurisuhete loomine ja hoidmine;

 • kultuuriorganisatsioonide ja kodanike nõustamine;

 • kultuurivaldkonna tunnustusürituste korraldamine;

 • kultuurikorraldajate professionaalsuse arendamine;

 • kultuurivaldkonnas aktuaalsete teemade tõstatamine ning teavitustöö.

Viimati muudetud 06.09.2021

Kultuuriteenistus

Kristiina Avik - juhataja

Teenistuse juhtimine ja esindamine. Linna kultuuritöö koordineerimine ja planeerimine. Valdkondlike arendustegevuste ja eelarvete planeerimine, koordineerimine ja analüüs. Rahvusvaheliste kultuurisuhete loomine ja hoidmine ning rahvusvaheliste projektide initsieerimine.

736 1051

528 2761

Raekoja plats 12, II korrus, ruum 205

E 15-18 K 8-10

Hegert Leidsalu - peaspetsialist

Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine, toetusmeetme arendamise ja kirjanduslinna tegevuste koordineerimine. Jooksval aastal laekunud projektitaotluste vastuvõtmine, kultuurivaldkonna statistika kogumine.

736 1359

526 7327

Raekoja plats 12 II k ruum 206

E 15–18; K 8–10

Liis Kägu - peaspetsialist

Projektitaotluste vastuvõtmine, taotlejate nõustamine, taotluste analüüsimine, aruandluse korraldamine. Kultuurivaldkonnaga seotud projektide koordineerimine. Kultuurivaldkonna meediasuhtluse korraldamine ja teavitustegevuste elluviimine (sh infopäevade korraldamine, kultuuriinfo listi haldamine, kultuurialase info vahendamine). Rahvakultuuriühingute toetamise korraldamine.

736 1357

5884 6288

Raekoja plats 12 II k ruum 206

E 15–18; K 8–10