Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Kultuurivaldkonna toetused

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Kultuurivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonna toetused jagunevad toetusteks kultuurikorraldajatele ja huvitegevusetoetuseks rahvakultuuriühingutele.

Kõiki taotlusi saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Alates 1. juunist 2019 kehtib uus toetuste kord kultuuriürituste ja -tegevuste korraldajatele.

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuri toetusmeetmed

  • Kultuuriprojekti toetust, taotluse esitamise tähtaeg suurprojektide puhul: 01.09.2019 (k.a); väikeprojektide puhul: 01.09.2019 (k.a), 01.12.2019 (k.a), 01.04.2020 (k.a).
    Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotud, piiritletud ajal toimuvale sündmusele või sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.
     
  • Kultuuriprogrammi toetust, taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2019 (k.a).

Toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus mittetulundusühingule või sihtasutusele selle töötaja, liikme või kollektiivi poolt Tartu linna esindamiseks väljaspool Eestit toimuval festivalil, konkursil või muul valdkondlikul sündmusel, osalemiseks rahvusvahelise võrgustiku tegevuses või rahvusvahelise koostöö arendamiseks toimuval kohtumisel. Kultuuri mobiilsusprojekti toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevuseks, mis tõstab organisatsiooni võimekust ja jätkusuutlikkust ning aitab kaasa organisatsiooni arengule. Kultuuri arengutoetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kultuuri valdkonna toetuste uue määrusega saab tutvuda siin
Kultuuriprojektidele toetused saajad 2019. aastal

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2019.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Toetus kultuuriosakonna reservfondist

Taotluse esitamise tähtaeg: jooksvalt
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse kultuuriprojektide teostamiseks samal aastal. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida ja mida linn ei ole sama aasta põhieelarvest toetanud.

NB: Kultuuriosakonna reservfondist on võimalik toetust taotleda kuni 26. maini 2019 (k. a). Edaspidi on võimalik toetust taotleda vastavalt 1. juunist kehtima hakkavale kultuurivaldkonna toetuste korrale.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Muuseumitöötaja stipendium

Taotluse esitamise tähtaeg: 22.02.(k.a.)
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:
1) õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks;
2) tööalaste teadus- või uurimistööprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks.

Tüüpvormid:

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi taotlusvorm                    

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi aruandevorm

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Viimati muudetud 09.05.2019