Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Liikluskorraldusteenistus

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Liikluskorraldusteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Linna liikluskorralduse määramine;
 • Liikluse jälgimine ja selle operatiivne juhtimine, sealhulgas avalike ürituste jms liikluskorraldusskeemide kooskõlastamine;
 • Liiklusuuringute ja liikluskorralduse projektide korraldamine;
 • Avaliku valveta tasulise parkimise korraldamine;
 • Tartu Linnavolikogu parkimistasu kehtestavas määruses sätestatud juhtudel parkimislubade andmine;
 • Avalikule alale pikemaks ajaks pargitud ja sõitmiseks mitte kasutatavate sõidukite menetlemine;
 • Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmine;
 • Raske- või suurveose liiklemiseks teel eriloa andmine;
 • Sissesõidulubade väljastamine registrimassi jt piirangutega aladele;
 • Teede ja tänavate sulgemislubade väljastamine ja järelevalve;
 • Teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduri ülesannete täitmine;
 • Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine;
 • Tartu linna kodulehel teenistuse ülesannetega seotud andmete aktualiseerimise korraldamine;
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitiste projekteerimistingimustesse liiklusalaste tingimuste esitamine ja kooskõlastamine;
 • Ehitusprojektide läbivaatamisel osalemine;
 • Valdkondlike arengukavade koostamises osalemine ja nende täitmise jälgimine;
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine ja hankelepingute koostamine;
 • Liiklusnõukogu, politsei ja teiste asjaosaliste organisatsioonidega koostöös liiklusalaste küsimuste lahendamine;
 • Osalemine erinevates sh rahvusvahelistes liikluse valdkonna  koostööprogrammides;
 • Riikliku järelevalve teostamine linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires;
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 07.12.2020

Liikluskorraldusteenistus

Martin Nelis - juhataja

Liikluskorraldusteenistuse töö juhtimine. Linna liikluskorralduse, ühistranspordiga ja parkimistega seotud küsimuste koordineerimine ja lahendamine.

736 1264

5190 6134

Raekoja plats 3, II k, ruum 207

E 15-18 ja K 9-10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine. Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine. Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Peep Margus - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine, liikluskorralduse andmebaasi pidamine, liiklusohutusprogrammi koostamine, meetmete kavandamine ja rakendamine.

736 1137

511 1096

Raekoja plats 3, II k, ruum 207

E 15-18; K 8-10

Urmas Kõrgvee - liikluskorralduse spetsialist

Soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele, puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine, eriveolubade ja piirangutega aladele sissesõidulubade väljastamine, romusõidukite menetlus.

736 1279

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15–18; T–R 9–10