Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna eelarve

Tartu linna eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi arengustrateegiast tuleneva visiooni poole, mille järgi on Tartu aastaks 2030 tegusate, loovate ja õnnelike inimeste linn, vaimupealinn ja traditsioonidega ülikoolilinn, kus loovus ja avatud mõtlemine toetavad arendustegevust, ettevõtlust ja innovatsiooni.

Rahandusosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1145

2018
2017

2018. aasta eelarve lühiülevaade

2018. a eelarves kavandatud tegevustega liigutakse samm-sammult edasi Tartu linna arengustrateegiast „Tartu 2030“ tuleneva visiooni ning Tartu linna  arengukavas 2018-2025 sätestatud eesmärkide poole. 2018. a eelarve tugineb ka Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileppel Tartu linna juhtimiseks aastatel 2017-2021, mis hoiavad silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

2017. aastal toimunud haldusreform muutis Eesti territooriumi haldusjaotuse korraldust. Haldusreformi tulemusel liitus Tartu linnaga Tähtvere vald. Tähtvere vald on Tartu maakonnas asuv 2 aleviku ja 10 külaga vald, kus on ligi 2600 elanikku ning mille pindala on 114,79 km2. 2018. a eelarve on koostatud uuest haldusjaotuse korraldusest lähtuvalt.

2018. a eelarve on esmakordselt koostatud tekkepõhiselt. Seega kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

2018. aastaks on linna eelarve prioriteedid järgnevad:

 • Tartu linn on konkurentsivõimeline tööandja: haridus-, sotsiaal- ja kultuuri töötajate töötasu tõstmine;
 • hariduse kättesaadavuse tagamine: hoiame kinni kavast renoveerida kõik Tartu koolimajad 12 aastaga;
 • kultuuri  väärtustamine: töötame selle heaks, et Tartust saaks aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn, muuseumitöötajate stipendiumid,  kirjanike motiveerimine, Kirjanduslinn Tartu tegevused;
 • Tartu tuntuse suurendamine turismi sihtkohana;
 • kooli- ja lasteaialaste tee turvalisemaks ja mugavamaks muutmine;
 • Maarja tugikeskuse peremajade ehitamine;
 • kaasaegsete IT lahenduste rakendamisse ettevõtluse elavdamiseks, linnaelanike heaolu kasvu ja kaasamisse;
 • Tähtvere valla integreerimine linna tegevustesse.

Eelarve täitmise ülevaade

Eelarve täitmise tabel.xls

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 31.10.2018

2017. aasta eelarve lühiülevaade

2017. aastal on Tartu linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumaht 159 660 753 eurot.

Kohalike omavalitsuste eelarve koostamise põhimõtted tulenevad kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Tartu linna eelarve koostamist reguleerib täpsemalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord. Tartu linna juhtimise lähtealus on pikaajaline arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020. Arengukava üks osa on eelarvestrateegia, mis on eelarve koostamise alus.

Tartu eelarvestrateegias aastateks 2017–2020 on sätestatud linna peamisteks eelarvepoliitilisteks eesmärkideks:

 • põhitegevuse tulemi kasv;
 • investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
 • arengukavas planeeritud eesmärkidest lähtuva investeerimistegevuse ellu viimiseks maksimaalses võimalikus mahus välisrahastuse kasutamine, tagades linnapoolse omafinantseerimise;
 • võlakoormuse hoidmine mõõdukal tasemel;
 • linna finantsvõimekus ei halvene.

Nendest põhimõtetest on lähtutud ka linna 2017. aasta eelarve koostamisel.

Tartu linna arengukavaga 2018–2025 ja eelarvestrateegiaga 2018–2021 ootab ettepanekuid 10. septembrini 2017. Vaata lähemalt.

2017. aasta eelarve panustab järgmistesse valdkondadesse:

 • Elukeskkonda (teede ja kergliiklusteede ehitus, remont ja korrashoid; Emajõe kallaste avamine ning arendamine; sportimisvõimaluste laiendamine; linna parkide ja haljasalade uuendamine);
 • Haridusse (motiveeritud õpetajad ja kultuuritöötajad; uus lasteaed Pepleri 1; koolide korrastamise programmiga alustamine);
 • Ettevõtlust toetava tugisüsteemi ja infrastruktuuri arendamisse ning  ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamisse, eelduste loomisse tasuvate töökohtade tekkeks;
 • Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse projekti „SmartEnCity“ kaudu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahenduse elluviimisse;
 • Sotsiaalsesse  turvalisusesse  (lasteaia – ja hoiu kohad kõigile soovijatele; sotsiaalabi- ja tervishoiuteenuste arendamine; hariduse tugiteenused);
 • Kultuuri  väärtustamisse (muuseumitöötajate stipendiumid,  kirjanike motiveerimine, "Kirjanduslinn Tartu" tegevused);
 • Tartu tuntuse suurendamisse turismi sihtkohana;
 • Kaasaegsete IT-lahenduste rakendamisse ettevõtluse elavdamiseks,  linnaelanike heaolu kasvu  ja kaasamisse.
Pepleri 1 asuva Naerumaa lasteaia ehitus
Pepleri 1 asuva Naerumaa lasteaia ehitus

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 14.06.2018