Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
19°

Menetlusteenistus

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Tutvustus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • väärteomenetlusalase töö korraldamine linnavalitsuses, sh
  • väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine;
  • väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine;
  • väärteomenetluste läbiviimine;
  • väärteo lahendite täitmise kontrollimine ja täitmisele pööramine;
  • kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuste lahendamine;
  • kohtuvälise menetleja esindamine kohtumenetluses.

Viimati muudetud 02.01.2017

Menetlusteenistus

Imbi Kivi - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll), järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

736 1329

530 15861

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Astrid Hansen - juhtivmenetleja

Koordineerib ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1454

5814 0903

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab menetlusteenistuse tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3, II korrus

-

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3, II korrus

E 15-18, N 14-15

Kata Pedamäe - vanemmenetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine hoiatustrahvide laekumise üle ja sundtäimisele saatmine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve liiklusseaduse alusel.

736 1348

5645 2636

Küütri 3, II korrus

-

Mariin Pärnmets - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine, järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

-

5055981

Küütri 3, II korrus

-

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

53440345

Küütri 3, II korrus

-

Karl Müürsepp - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine, järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

-

56919286

Küütri 3, II korrus

-

Indrek Rähn - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine, järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

-

5302 7173

Küütri 3, II korrus

-

Sandra Kuusik - menetleja

Menetletavate väärtegude registrisse kandmine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine, Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi seaduse alusel.

736 1455

529 9575

Küütri 3, II korrus

-

Lauri Lani - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5323 1013

Küütri 3, II korrus

-

Illar Leuhin - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5534216

Küütri 3, II korrus

-

Hairy Banner - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5242968

Küüni 3, II korrus

-

Külli Henn - menetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Margarita Pilipenko - menetleja

Menetletavate väärtegude registrisse kandmine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine, Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi seaduse alusel.

-

-

Küütri 3, II korrus

-

Urmas Kõrgvee - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse alusel.

-

56988267

Küütri 3, II korrus

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5055659

Küütri 3, II korrus

-

Mihhail Parkuš - menetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

-

5817 8695

Küütri 3, II korrus

-