Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ettevõtluse osakond

Ettevõtluse arengu osakond
Kontaktid

Osakonna ülesanded

 • Tartu linna arengukava ettevõtluse osa elluviimine;
 • ilutulestiku korraldamise loa andmine või ilutulestiku korraldamise loa andmisest keeldumine lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel;
 • hasartmänguseadusega linnavalitsuse pädevusse antud otsuste tegemine linnavalitsuselt saadud volituste piires;
 • tarbijakaitsealaste küsimustega tegelemine linnavalitsuse antud pädevuse piires; 
 • konkursside korraldamine Tartu linna parimate teenindajate ja ettevõtjate väljaselgitamiseks ja tunnustamiseks;
 • järelevalve teostamine õigusaktidega kehtestatud nõuete järgimise üle linnavalitsuse ja volikogu antud pädevuse piires;
 • hooajalise müügi korraldamine;
 • ettevõtjate nõustamine, juhendmaterjalide ja muu vajaliku informatsiooni edastamine;
 • Tartu linna ettevõtlust ja ettevõtluskliimat iseloomustavate näitajate kogumine ja analüüsimine, ettevõtluskliimat tutvustavate brošüüride koostamine;
 • Tartu linna kodulehekülje ettevõtluse valdkonna varustamine aktuaalsete andmetega;
 • info hankimine ettevõtluse arenguks täiendavate finantseerimisvõimaluste kohta, rahvusvahelistes projektides osalemise taotluste vormistamine ja projektides osalemise koordineerimine;
 • ettevõtlusalaste seminaride, teabepäevade ja ettevõtlusnädala korraldamine;
 • koostöö ettevõtluse tugistruktuuride ja ettevõtluse arenguga tegelevate organisatsioonide ja asutustega;
 • Tartu ja välisriikide ettevõtjate ärikontaktpäevade korraldamine ja ärikontaktide vahendamine;
 • ettevõtjate ja ettevõtluse tugistruktuuride välisdelegatsioonide vastuvõtmine;
 • tootmisettevõtete digitaliseerimise toetuse menetlemine.

Täpsemalt ettevõtluse valdkonna kohta.

Viimati muudetud 07.12.2020