Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Osakonna tutvustus

Osakonna haldusalaks on territoriaalse planeerimise korraldamine ja planeeringute koostamine ning järelevalve planeeringute rakendamise üle, linna arengustrateegia ja arengukavade koostamise koordineerimine, linna tehnilise infrastruktuuri arendamise koordineerimine, maakorralduslike ja geodeetiliste tööde tegemise korraldamine.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1242
 

LPMKO_detailplaneering_tunnuspilt.jpg
detailplaneeringute teenistus

Teenistuse ülesandeks on detailplaneeringutega seotud küsimustega tegelemine, detaliplaneeringute lähteülesannete koostamine, detailplaneeringute korraldamine.

Vaata lähemalt
LPMKO_inseneriteenistus_tunnuspilt.jpg
Inseneriteenistus

Teenistuse ülesandeks on linna tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes, vastavasisuliste planeeringute lähteülesannete koostamine ja detailplaneeringute korraldamine. Tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine ja rajatiste projekteerimistingimuste koostamine.

Vaata lähemalt
LPMKO_geodeesiateenistus_tunnuspilt.jpg
Geodeesiateenistus

Teenistuse ülesandeks on geodeetilistele ja maakorralduslikele töödele tugineva geoinfo väljatöötamine ja korraldamine, geodeetiliste, kartograafiliste ja maamõõdualased tööde korraldamine, aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike eelnõude koostamine. Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde kontrollimine ja registritesse kandmine.

Vaata lähemalt
LPMKO_maakorraldus_tunnuspilt_0.jpg
maakorraldusteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegelemine maakorralduslike toimingutega, servituutide seadmisega munitsipaalmaadele, munitsipaalmaadega seotud küsimustega, maade riigi omandisse jätmise, munitsipaliseerimise ja erastamisega, riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise ja tehnovõrgu omaniku kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud küsimustega.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 07.06.2022