Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekt OptiTrans

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Projekt OptiTrans

Miks projekt ellu kutsuti?

Kogu Euroopas põhjustab transpordisektor umbes 20 protsenti kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest, ligi pool sellest langeb reisijateveole. Selleks, et vähendada transpordisektori ökoloogilist jalajälge tuleb arendada ühistranspordi kvaliteeti ja kättesaadavust eriti linnade äärealadel ning maapiirkondades. Kuna taristu ühistranspordi arendamiseks on reeglina olemas, siis omab valdkonna edendamisel üha tähtsamat rolli kohapealne poliitika ja administratiivne võimekus.  Seega on erinevate keskkonnasäästlike liikumisviiside sidumine, paremad piletimüügi võimalused, IKT kasutamine, integreeritud graafikud, parem reisijate mugavus võtmeks ühistranspordi kuvandi kujundamisel ja selle atraktiivsuse tõstmisel.

Projekti eesmärgid

Projekti üldeesmärgiks on ühistranspordi osakaalu suurendamine linnade ja nende äärealade liikuvuses.

Alameesmärkideks on:  

  • suurendada transpordikorraldajate võimekust ühistranspordi kavandamisel ja korraldamisel;

  • võtta vastu tegevuskavad ühistranspordi teenuse arendamiseks ning tutvustada uudseid lahendusi ühistranspordi kvaliteedi tõstmiseks;
  • tõsta linnaelanike teadlikkust ning suunata avalikku arvamust eesmärgiga suurendada keskkonnasäästlike liikumisviiside kasutust linna territooriumil.

Tartu linna osas on spetsiifilistemateks eesmärkideks ühistranspordi teenustaseme (kättesaadavus, transpordivahendite spetsifikatsioon ja kvaliteet, liinide optimeerimine peale liinivõrgu uuendamiskava heakskiitu, hinnastuspoliitika, integreeritud maksevõimalused, IKT lahendused)  tõstmiseks vajalike tegevuste kirjendamine, nende esmane finantsmajanduslik hindamine ning ühistranspordi ja teiste säästlike liikumisviiside sidumiseks vajalike tegevuste väljatöötamine.

Projekti tulemused

Projekti peamiseks väljundiks on tegevuskava ühistranspordi , kui liikumisviisi atraktiivsuse tõstmiseks ja selle jätkusuutliku arengu tagamiseks.
Projekti oodatavaks tulemuseks on säästlike liikumisviiside populaarsuse kasv ja transpordist tulenevate negatiivse keskkonnamõju vähendamine linnas.

Partnerid

Projekti OptiTrans partneriteks on lisaks Tartu linnale veel Baia Mare (Rumeenia), Granada (Hispaania), Thessaly (Kreeka), Zadar (Horvaatia) ja Abruzzo (Itaalia). Juhtpartneriks on  Thüringeni Liidumaa Infrastruktuuri- ja Põllumajanduse Ministeerium (Saksamaa).

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Interreg Europe programmist.


Rohkem teavet projekti kohta saab linnamajanduse osakonna projektijuhilt Jaanus Tammelt  e-posti aadressil [email protected]

Ühistranspordi alusuuring

Projekti raames viidi läbi Tartu piirkonna ühistranspordi alusuuring, millele tuginedes koostatakse tegevuskava ühistranspordi edendamiseks piirkonnas.

Uuringu abil soovisime teada saada millised on tänased väljakutsed seoses ühistranspordiga maalistes ning Tartu linna lähi-tagamaa piirkondades? Millised on toetused säilitamaks või tõstmaks ühistranspordi teenuse kvaliteeti?
Kes/mis on põhilised arengu mõjutajad? Milline on reisijaveo modaaljaotus?

Uuringu ühe osana teostati ka piirkonna ühistranspordi riskianalüüs.

Uuringuga saab tutvuda siin: Alusuuring_OptiTrans_EST_jan 2018 Final.pdf

 

Viimati muudetud 07.12.2020