Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Registriteenistus

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1140
elukoht@raad.tartu.ee

Tiigi 12, 50410 Tartu
742 0960
pere@raad.tartu.ee

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Rahvastikuregistri pidamisega seotud ülesannete täitmine;
 • elukohateadete vastuvõtmine, esitatud andmete kontrollimine rahvastikuregistri seaduses sätestatud ulatuses ning esitatud elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine või elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumine rahvastikuregistri seaduses sätestatud alustel;
 • isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise algatamine sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politseiasutuse või muu asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel ja isiku elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris;
 • isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine omaniku õigustatud nõudmisel või muutmisest keeldumine;
 • elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris jõustunud üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse või kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta tehtud kohtuotsuse alusel;
 • elukoha aadressi muutmine teiste riiklike registrite andmete alusel;
 • elukoha aadressi muutmine kohanime ja aadressikoha andmete muutmise korral ja isikute teavitamine muutunud aadressist;
 • isikukoodi moodustamine rahvastikuregistris Euroopa liidu kodanikele;
 • statistilisel eesmärgil kogutavate andmete kandmine rahvastikuregistrisse;
 • avalduse vastuvõtmine rahvastikuregistri aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramiseks ja rahvastikuregistrisse vastava kande tegemine;
 • isikule tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu võimaldamine rahvastikuregistri seaduses sätestatud korras, sealhulgas väljavõtete väljastamine rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetest;
 • statistiliste väljavõtete tegemine rahvastikuregistri andmete põhjal.

Viimati muudetud 24.09.2017

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute kohta saate täpse info kodulehe valdkonnast "Elukoht ja perekond" .

 

Viimati muudetud 03.01.2018

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus

Siiri Sinijärv - perekonnaseisutoimingute juht

Uue isikunime andmine, vaimulike abielud registreerimine, isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine. Juhib ja korraldab teenistuse tööd perekonnaseisutoimingute valdkonnas.

742 0632

505 1944

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Viivi Maremäe - rahvastikutoimingute juht

Andmevahetuse korraldamine teiste asutustega. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel. Elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel.

736 1139

527 0282

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Tiiu Eintalu - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine

736 1031

-

Küüni 5 I k

E 9-12 ja 15-18; T 9-16; K-N 9-12 ja 14-16; R 9-12 ja 13-15

Marko Mängli - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine.

736 1140

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Maie Tamm - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Kaia Rahu - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Sünni- ja surmakannete tegemine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Kadri Männik - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Sünnikannete, isaduse omaksvõtu kannete, surmakannete tegemine. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Ljudmila Maslenikova - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0856

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Kersti Aadusoo - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

abielude registreerimise tseremooniad

742 0632

-

Tiigi 12

-

Peep Puis - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

abielude registreerimise tseremooniad

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Maie Tšurenkov - spetsialist

Tartus Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike juhendamine perekonnaseisutoimingute alal; saabuvate telefonikõnede vastuvõtmine ning töökorralduslikele ja perekonnaseisutoiminguid puudutavatele küsimustele vastamine, vajadusel teenistujatele kõnede suunamine/ühendamine, info edastamine; väljamineva kirjavahetuse korraldamine; Tiigi 12 hoone ja hoone ümbruse korrasoleku kontrollimine

742 0624

-

Tiigi 12

-

Kiirlingid