Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Terviseedendus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Tervise edendamine Tartus
Kehaline aktiivsus
Toitumine
Vaimne tervis
Ohutus ja vigastuste ennetus
Suitsetamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaaltervis
Välisprojektid terviseedenduses

Tervise edendamine

Tervist edendava tegevuse eesmärk on tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine ja elanike

terviseteadlikkuse tõstmine. Esmatähtsad valdkonnad on elanike terviseteavitus, eri earühmi haaravad terviseüritused ning sugulisel teel levivate haiguste, sõltuvushaiguste, vigastuste ja vaimse tervise probleemide ennetus.

Tartus koordineerib terviseedendust Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistus.

Alates 2004. aastast on korraldatud ülelinnalist tervisepäeva, kus huvilised saavad osaleda tervisekõnnil, kontrollida tervist, õppida esmaabi andmist, küsida spetsialistidelt nõuandeid tervise ja tervisekäitumise kohta. Alates 2007. aastast korraldab tervishoiuteenistus kampaaniat „Jalgsi tervise nimel“, millega kutsutakse tartlasi oma tervise nimel senisest rohkem jalgsi kõndima.

Alates 2013. aastast toimub eakate terviseolümpia, mille eesmärk on aktiveerida ja motiveerida ka eakamaid tartlasi olema kehaliselt aktiivsed.

Terviseedendamisele tähelepanu juhtimiseks on Tartu valinud alates 2009. aastast aasta terviseedendajat. Selle tiitli on seni pälvinud Ropka-Karlova päevakeskuse võimlemisrühmade juhendaja Aino Paal (2009), Tartu Kroonuaia kooli õpetaja ja tervisemeeskonna juht Anu Pärnpuu (2010), Tartu orienteerumisklubi Ilves liige Tiina Oras (2011), Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse tegevusjuhendaja Camilla Meister (2012), iluvõimlemise tipptreener ja võimlemisklubi Rütmika president Sirje Eomõis (2013), MTÜ Klubi Tartu Maraton juht Indrek Kelk (2014),  Tartu Descartes'i Kooli direktor Jaan Reinson (2015) ja MTÜ Suusahullud suusatreener Vahur Teppan (2016).

Tartu võttis kasutusele ka „Terve Tartu“ logo, mille eesmärk on koondada ühise nimetaja alla Tartus toimuvad tervise edendamisega seotud tegevused ja propageerida Tartut aktiivse linnana.

Logo kasutamisest ja allalaetavad failid.

Tartu tervisenäitajate statistika

 

 

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Viimati muudetud 07.12.2020

Kehaline aktiivsus Tartus

Liikumisel on südame- ja veresoonkonnatervisele mitmekülgne positiivne mõju – see pidurdab südameveresoonkonna haiguste teket, arengut ja kordumist ning aitab kaasa südamehaigustest taastumisele.

Selleks, et südant tervena hoida, pole vaja tegeleda võistlusspordiga, vaid oluline on regulaarne kehaline aktiivsus.

Foto: Kerly Ilves

Viimati muudetud 07.12.2020

Terve olemise aluseks on tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted, kasulikud nõuanded ja materjalid leiad veebilehelt toitumine.ee. Toitumist aitab jälgida ja tervislikumaid valikuid teha toitumisprogramm Nutridata.

Eestlaste tegelik ja soovituslik toidupüramiid TAI 2018
Toidupüramiid. TAI 2018
Lastele suunatud toidupüramiid. TAI 2018
Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2013/2014 õppeaasta uuringu raport. TAI 2016
Toitumine ja liikumine. I-III kooliaste. Õpetajaraamat. TAI 2016

Viimati muudetud 07.12.2020

Ohutus ja vigastuste ennetus

Viimati muudetud 07.12.2020

Suitsetamine

Eestis suitsetab enam kui 355 000 üle 16-aastast inimest. Iga viies 14–18-aastane Eesti noor suitsetab iga päev. Tartu Ülikooli teadurite uuringud näitavad, et igal aastal haigestub Eestis tubaka tarvitamise tagajärjel tekkinud haigustesse ligi 3000 ja sureb ligi 2000 inimest, mis on 1/5 kõikidest surmajuhtudest aastas. Võrreldes 1990. aastatega on Eestis suitsetajate hulk vähenenud, kuid seda vaid 1,5 protsendi võrra.

Isikud, kes tahavad suitsetamisest loobuda, kuid ei suuda seda iseseisvalt teha, saavad pöörduda suitsetamisest loobumise nõustamise kabinetti. Nõustaja aitab panna kokku individuaalse suitsetamisest loobumise plaani, jagab häid nõuandeid ning toetab suitsetamisest loobumisel.

Suitsetamisest loobumise nõustamine Tartu linnas

MTÜ Tubakavaba Eesti pakub suitsetamisest loobumisel tuge internetiportaalis tubakavaba.ee ja lühinumbril 126.

Valik teabematerjali tubakast. Rohkem materjale leiab Tervise Arengu Instituudi koduleheküljelt ja Rahvatervise raamatukogust.

Infomaterjal "Mida kool saab teha?" TAI 2017

Tubakavaba töökoht - abiks tööandjale. TAI 2016

Räägime tervisest. Juhendmaterjal noorsootöötajatele. TAI 2011

Tubaka mõju rasedatele ja lastele. TAI 2016

Passiivne suitsetamine. TAI 2015

Huuletubakas. TAI 2016

Vesipiip. Müüdid ja ohud. TAI 2016

Mis peitub sigaretis? TAI 2014

Tubakatoodetes kasutatavad lisandid. PITOC projekt

 

Testi oma nikotiinsõltuvuse taset. TAI 2016

Sõltuvusest vabaks. TAI 2011

Loobu tubakast täna. TAI 2015
Suitsetamisest loobumise nõustamine tervishoiu esmatasandil. TAI 2012

Suitsetamisest loobumise meditsiiniline nõustamine.

Metoodiline juhendmaterjal. TAI 2012

Suitsetamisest loobumise nõustamine Eestis. TAI 2010

 

Plakatid

Muuda auto suitsuvabaks. TAI 2016

Muuda kodu suitsuvabaks. TAI 2016

Sigaret

Suitsetamine töökohtadel

Tasuta nõustamine suitsetamisest loobumiseks

Viimati muudetud 07.12.2020

Sõltuvusainete tarvitamine

Alkoholi mõjust, tarvitamisest ning tarvitamise vähendamise nõuannetest leiab infot leheküljelt alkoinfo.ee. Tarvitatud alkoholikoguseid aitab hinnata tasuta mobiilirakendus „Alkokalkulaator”.

Uimastite mõjust, tarvitamisest, vastavatest seadustest ning abi saamise võimalustest leiab infot leheküljelt narko.ee. Lühiinfot teenuste sisu ja ravivõimaluste kohta leiab ka Tervise Arengu Instituudi brošüürist.

Valik teabematerjali alkoholist ning narkootikumidest

Rohkem materjali leiab Tervise Arengu Instituudi koduleheküljelt ja Rahvatervise raamatukogust.

 

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2013/2014 õppeaasta uuringu raport. TAI 2016

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2015. Eesti Konjunktuuriinstituut 2015

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008TAI 2009

Eesti omavalitsuste alkoholipoliitika. Eesti Konjuktuuriinstituut 2008

Alkoholi ja sigarettide tarbimise riskid. Eesti Konjuktuuriinstituut 2005

 

Eesti lapsevanemate roll alkoholiennetuses. TAI 2016

Lastevanematele uimastitest. TAI 2016

Soovitused alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks koolis. TAI 2015

Alkoholireklaam teles ja noored. TNS Emor 2010

 

Vähem alkoholi. Kas ja kuidas? TAI 2016

10 põhjust miks täna mitte juua. TAI 2016

Alkoholiühikute kalkulaator. TAI 2016

Alkopäevik. TAI 2016

Lühisekkumine alkoholi liigtarvitamisse. Töölehed. TAI 2016

Kui palju on palju? Tea oma tarvitatud alkoholikoguseidTAI 2014

Nõuandeid alkoholitarvitamise vähendamiseks. TAI 2014

 

Uimastite tarvitamine koolinoorte seas. 15-16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis. Uuringu raport. TAI 2016

Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile. TAI 2015

Mis on uimastid ja kuidas need meie elu mõjutavad? TAI 2009

Narkojoobe tuvastamine. TAI 2014

Üledoseerimine. TAI 2009

 

Metadoonasendusravi. TAI 2011

Töövihik tervenevatele sõltlastele. TAI 2011

Viimati muudetud 07.12.2020

Seksuaaltervis

Nõustamiskeskused

Tartu AIDSi anonüümses nõustamiskabinetis on võimalik anonüümselt ja tasuta teha HIVi ja süüfilise teste. Kabinetis võtab vastu meditsiiniõde, kes jagab tasuta infomaterjale ja nõustab kliente.

Seksuaaltervisealast nõustamist (sh HIV tasuta testimist) Tartus teostavavad järgnevad asutused (teiste linnade HIVi nõustamiskeskuste kontaktid leiab HIV.ee koduleheküljelt):
 

Tartu noorte nõustamiskeskused, tasuta nõustamine kuni 26-aastastele noortele
 

Seksuaaltervise keskus
Vaksali 17
744 2086

E 8.30-13.00 ja 13.30-18
T,K,N 8.30-13 ja 13.30-17
R 8.30-13.30
  Medita kliinik
Teguri 37b
5645 8430
medita@medita.ee
Veebiregistratuur
E,K,N 17-19
Tartu HIV nõustamis- ja testimiskabinetid, tasuta HIV ja hepatiitide testimine

 

Synlab
Ringtee 75
Raatuse 21

Eelneval ettereg. tel 5919 3944
E-R 13–15

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum (Nakkushaiguste osakond)
Riia 167
742 7611

E 10−13
T 14−17
K   8−11
N 15−18
R 10−13

Eesti HIV-positiivseid ning nende lähedasi esindab ja pakub neile tuge Eesti HIV-positiivsete Võrgustik.

Valik HIVi- ja AIDSi-teemalist teabematerjali. Rohkem materjale leiab Tervise Arengu Instituudi koduleheküljelt ja Rahvatervishoiu raamatukogust.

HIV temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uuringuraport 2015 TAI 2016
Kooliõpilaste tervisekäitumine. 2013/2014 õppeaasta uuringu raport TAI 2016
Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele TAI 2013
Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine TAI 2018

Sotsiaaltöötajatele HIV nakkusest. TAI 2011
Turvaline seks. TAI 2014
Armastus, suhted, seks. Eesti Seksuaaltervise Liit 2011
Kuidas kaitsta end sugulisel teel levivate haiguste eest? Eesti Seksuaaltervise Liit 2010
HIV ja selle testimine. TAI 2017
Kuidas rääkida oma lähedastele, et olete nakatunud HI-viirusega. TAI 2010

HIV positiivse patsiendi päevik. TAI 2008
Antiretroviirusravi. TAI 2009
HIViga inimeste hooldamine. TAI 2010
HIV-nakkus ja AIDS. TAI 2014
HIV ja rasedus. TAI 2009

Viimati muudetud 08.09.2022

Healthy Boost

Healthy Boost (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities) projekt ühendab endas 14 partnerit seitsmest Läänemere regiooni riigist. Projekti eesmärk on edendada Läänemere regiooni inimeste tervist läbi koostöö erinevate sektorite ning partneritega.

Projekti peamine eesmärk on tagada Läänemere regiooni jätkusuutlik areng ning selle regiooni inimeste sotsiaalne heaolu. Seda saavutatakse järgmiste põhiliste tegevustega:

  • koostöö arendamine ning kodanike kaasatus tervise- ja heaolupoliitika kujundamisse,
  • koostöö tõhustamine Läänemere regiooni riikide vahel, et tagada tervist ning heaolu arvestav integreeritud poliitika ning
  • uuendusmeelsuse edendamine Läänemere regiooni riikides, et tulla toime tervist ja heaolu puudutavate väljakutsetega.

Projekti peamiseks tulemiks on efektiivne koostöömudel, mis haarab kohaliku poliitika, linnaelanikud, MTÜ-d ning teised sektorid. Valmib töövahend, mis aitab hinnata linnade vajadusi, väärtusi, võimekust, motivatsiooni, soovi ning parimaid praktikaid mitmetasandilises koostöös tervise ja heaolu nimel. Projekti lõpuks vormistatakse projektimeeskonna poolt soovitused tervise ja heaolu edendamiseks linnapoliitikas, sealhulgas kirjeldatakse projektis osalenud asutuste kogemusi, mida teised linnad saavad soovi korral tervisepoliitika kujundamisel kasutada.

Tartu linnas püüame leida lahenduse eestlaste vähesele liikumisele ning koostöös Tartu Ülikooli Liikumislaboriga leida võimaluse parandada just tartlaste füüsilist aktiivsust ning sellega koos suurendada igapäevast heaolu.

Kontaktinfo

Piret Väljaots
Projektijuht
Telefon: +372 5358 6559
E-post: piret.valjaots@tartu.ee

Viimati muudetud 24.05.2022