Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Toetavad teenused peredele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
7361 300
 

Toetavad teenused ja abi peredele

Perelepitusteenus

Perelepitusteenusega toetatakse lapsevanemaid neutraalse osapoole abil ühiste otsuste tegemisel ja lahenduste leidmisel nii laste hooldusõiguse, elatise kui ka omandi küsimustes.  Perelapitaja aitab lapsevanematel: 

 • lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks,

 • leida lahendid probleemidele kohtuväliselt; kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega,

 • lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla,

 • parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel,

 • lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt,

 • tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel,

 • suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas,

Teenusele suunab Tartu linna peresid lastekaitse spetsialist, kes hindab koostöös teenusepakkujaga perelepitusteenuse sobivust ning toimumissagedust.

Perelepitusteenust pakub 2019.aastal MTÜ Peretarkuse Keskus

Pere- ja paariteraapia

Pere- ja paariteraapia abil õpivad osapooled süsteemselt lahendama probleeme omavahelises suhtluses, mõtestama suhete kvaliteeti ja arengukriise ning õpivad kriisidega toime tulema. Pere- ja paariteraapiasse suunab perekonna lastekaitse spetsialist, kes kaardistab koostöös perega vajamineva abi ning valib sobiva terapeudi koostöös teenust pakkuva asutusega.

Tartu linna elanikule on teenus tasuta.

Tartu linnas pakub pere- ja paariteraapiat MTÜ Tartu Laste Tugikeskus

Vanemlusprogramm „Imelised aastad”

„Imelised aastad” on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. Programm sobib 2-8 aastaste laste vanematele: 

 • kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas oma lastega paremini toime tulla;
 • kelle lastel esineb esmased käitumisprobleeme

Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud.  Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 14 inimest) kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku toimub vanemakoolitus 16 korral 4 kuu vältel tööpäeva õhtuti. Koolitusel vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest, toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga. Vanelusprogrammi toimumise ajal on organiseeritud ka lastehoid.

Vanemlusprogrammi suunab perekonna lastekaitse spetsialist koostöös programmi läbiviijatega. Programmiga liitumiseks on valik võtta ühendust lastekaitse spetsialistiga, kes suunab pere sobiva teenusepakkuja juurde. 

2019.aastal toimub 4-eestikeelset koolitusgruppi (2- gruppi kevadel ning 2-gruppi sügisel).

Vanelusprogrammi „Imelised aastad” viivad  2019.aastal läbi ProVida Kliinik OÜ ja MTÜ Tartu Laste Tugikeskus.

Vanemlusprogramm „Dialoog laste nimel”

Koolitusprogramm „Dialoog laste nimel“ on mõeldud vanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes kuidagi kokkuleppele jõuda. Programmi eesmärgiks on parandada lahutavate või lahku läinud vanemate vahelisi suhteid nii, et lapsed saaksid kasvada võimalikult pingevabas ja eluterves õhkkonnas.

Koolitus koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast grupikohtumisest, võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel osalevad mõlemad partnerid ja nende ühised lapsed. Koolitus viiakse läbi 3 kuu jooksul.

Lapsevanemad ja lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis. Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat. Lapsevanemad töötavad selle nimel, et murda oma mittetoimivaid suhtlemismustreid ning püüavad leida lahendusi nendele probleemidele, mis ikka ja jälle nende vahelistes suhetes esile kerkivad.

Vanemlusprogrammi suunab perekonna lastekaitse spetsialist koostöös programmi läbiviijatega.  2019.aastal viib vanemlusprogrammi´´Dialoog laste nimel´´ läbi  MTÜ Tartu Psühhoteraapia- ja Nõustamiskeskus.

Programmi kohta saab lugeda täpsemalt ´´DIaloog laste nimel´´ koduleheküljelt.

Perekülastusteenus

Perekülastusteenus on perede tugiisikuteenus, millega toetatakse lapsevanemate toimetulekut peres kasvava 0-7-aastase, erandina kuni 10-aastase lapsega.  Koos tugiisikuga toimub lapsevanemate juhendamine lapse hooldustoimingute ja eakohaste tegevuste läbiviimisel, kooliks ettevalmistumisel ning lapsele turvalise ja toetava elukeskkonna loomises pere elukohas. Läbi toetuse suureneb lapsevanema teadlikkust oma lapse vajadustest, suurenevad positiivseid vanemlikud oskuse.

Perekülastusteenusele suunab pere lastekaitse spetsialist koos teenusepakkujaga, kelleks 2019.aastal on MTÜ Hea Algus

Leina- ja traumanõustamine

Leina- ja traumanõustamine on tugiteenus Tartu linnas elavatele lastele ja peredele.  Nõustamine aitab toime tulla lähedase kaotusega (pereliikme, sõbra või lemmiklooma lahkumisega), saada vajalikku tuge ka akuutse traumaga toimetulekul (nt suitsiidikatse) või lähedase kaotusega seonduva traumeeriva olukorraga. 

Leinanõustamisteenus jaguneb vastavalt saajale ja vajadusele järgmiselt:

 • laste ja noorte leinatoetuslaager kuni 45 lapsele/noorele,
 • individuaalne leina- ja traumanõustamine (sh eelkooliealiste lastega peredele),
 • piirkondlikud fokusseeritud toetusgrupid noortele.

Teenusele suunamine toimub koostöös lastekaitse spetsialistiga, kes koostöös teenusepakkujaga hindab olukorda ning otsustab sellest tulenevalt teenusele suunamise kiiruse.  2019.aastal pakub leina- ja traumanõustamist koostöös lastekaitse spetsialistidega MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm.

Vanemlusprogramm „Vanemluse ehituskivid”

Vanemlusprogramm “Vanemluse ehituskivide”  on vanemlikke oskuste arendamist toetav koolitus, milles käsitletakse nö vanemluse maja 9 ehituskivi:

 • pühendumine,
 • emotsioonid,
 • konfliktid,
 • intiimsus ja seksuaalsus,
 • sõnad,
 • teod,
 • usaldus,
 • andestus,
 • armastus.

Teemasid aitab lahti mõtestada ning arutelu juhib pereterapeut, kohtumised toimuvad viiel järjestikusel nädalal. 2019.aastal toimub 2 koolitusgruppi (kevadel ja sügisel).

Programmi suunab lastekaitse spetsialist koostöös pere ja teenusepakkujaga, 2019.aastal viib koolitust läbi  EELK Tartu Perekeskus.

Nõustamisprogramm ''Libastumise ennetamine 12-sammu meetodil''

Nõustamisprogramm on suunatud 15-18 aastastele Tartu linna noortele, kelle puhul esineb õigusrikkuv käitumine psühhotroopsete ainete, alkoholi, tubaka või ravimite tuvastatud tarbimise või käitlemisega. Sihtrühma kuuluvatel noortel on olnud 6 kuu vältel enne programmi suunamist vähemalt üks kokkupuude Politsei-ja Piirivalveameti korrakaitse- või kriminaalpolitseiga. Erandkorras saab nõustamisele suunata ka nooremaid Tartu linna lapsi ja noorukeid.

Programmi peavorm on grupiteraapia, mida toetavad koduülesanded ja loovteraapia harjutused. Grupi suurus on 8 noorukit, kellele on määratud mõjutusvahend prokuratuuri ettepanekul või kelle suunab programmi lastekaitse spetsialist. Programmi suunamise aluseks on lapsevanema nõusolek. Enne programmis osalemise kinnitamist toimub iga suunatud noorukiga ka eelvestlus. Lisaks grupinõustamistele toimub ka grupinõustamine lapse lähedastele.

 Kohtumised toimuvad 1 x nädalas , ühe grupikohtumise pikkus on 1,5 kuni 3h. Teenu son Tartu linna peredele tasuta,

 Nõustamist viib 2019.aastal läbi MTÜ Libertas Kliinik.

Programm ''SPIN''

SPIN on spordil (eelkõige jalgpallil) põhinev arenguprogramm noortele vanuses 10-14. Kolm korda nädalas toimuvad vaheldumisi treeningud ja eluoskusi (emotsionaalsed ja sotsiaalsed) käsitlevad sessioonid. Noortel on võimalus kohtuda inspireerivate eeskujudega ning noore jaoks korraldatakse arendavaid väljasõite. SPIN on kogukonda toetav ja kogukonnast hooliv noorteprogramm, kus olulisteks lülideks on ka kool ja kodu. 

Rohkem infot leiab siit: https://www.spinprogramm.ee/

Psühholoogiline individuaal- ja perenõustamine

Psühholoogiline individuaal- ja perenõustamist on võimalik kasutada kõikidel Tartu linna lastega peredel. Psühholoogilise nõustamise ühe võimalusena saavad pered ning lapsed kasutada ka kriisinõustamist, mille eesmärgiks on toime tulla avaldunud käitumise,- arenguliste- või ka kriisiolukorrast tulenevate probleemidega. 

Psühholoogilisele individuaal- ning perenõustamisele saavad perekonnad isepöörduda, võttes ühendust Tartu Laste Tugikeskusega, kuid sobivale teenusele saab suunata ka lastekaitse spetsialist. 

Psühholoogilise nõustamisteenuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019 määrus nr 58 ''Nõustamisteenuse osutamise kord''

Viimati muudetud 26.04.2019