Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Noorsootöö toetused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Noorte huvitegevus

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing, mis korraldab huvitegevust ühingu huviringis vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Tutvu noorte huvitegevuse ühingutele toetuse taotlemise tingimustega.
Toetuse taotlemine.

2018. aastal toetatakse huvitegevust 173 040 euroga. Toetust saavad 43 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1617 noorele.
Vaata lähemalt siit

Programmitoetus

Noorsootöö programm

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programmi raames toetatakse Tartus toimuvat organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2018. aastal toetatakse  noorsootöö programme 28 467 euroga.
2018. aastal programmitoetuse saajad leiab siit

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Projektitoetus

Noorsootöö projekt

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist väljaspool kooliprogrammi. Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2018. aastal toetatakse  noorsootöö projekte 17 625 euroga.
2018. aastal toetuse saanud projektid leiab siit.

Igakuiselt saab toetust taotleda kolmele projektiliigile: noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud), noorte mobiilsusprojektile, noorte omaalgatusprojektile.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Noorte omaalgatusprojekt

Noorte omaalgatusprojekt on Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel  14-20-aastaste noorte poolt ellukutsutav projekt teostamaks oma ideid Tartu linna elukeskkonna parendamiseks. Noorte omaalgatusprojekti raames toetatakse kogukonnale suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu sündmuse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Noorte mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet, andes Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega Tartu noorele võimaluse esindada linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel. Toetust võib kasutada transpordi, viisa, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulude osaliseks katmiseks. Noorte mobiilsusprojekti raames võib katta osaliselt ka noort saatva noorsootöötaja kulusid.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.
 

Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 18.07.2018