Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
26°

Avalik konkurss Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ametikoha täitmiseks

Tartu Linnavalitsus

23. mai / Tartu Linnavalitsuse haridusosakond otsib avaliku konkursi käigus direktorit Tartu Kutsehariduskeskusele.

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseõppeasutus, kus õpib üle 2700 õppija tasemeõppes ja töötab 337 töötajat, kellest 200 on pedagoogid.

Tartu Kutsehariduskeskus asub aadressidel Kopli 1 ja Põllu 11, kuid õppetegevus toimub veel Struve 8a asuvas õppesalongis ja Tartu Vanglas.

Tartu Kutsehariduskeskus pakub mitmeid erinevaid õppimisvõimalusi erinevatele sihtrühmadele. Tartu Kutsehariduskeskuses on võimalik läbida kutseõpet põhihariduse ja keskhariduse baasil, lisaks saab õppida põhihariduse nõudeta kutseõppes. Tartu Kutsehariduskeskus pakub mitmeid täiskasvanute täienduskoolituse kursusi ning teeb koostööd üldhariduskoolidega eelkutseõppe osas.

Täpsemat informatsiooni asutuse tegevuse kohta leiab Tartu Kutsehariduskeskuse koduleheltpõhimäärusest  ja arengukavast .

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ametikoha täitmiseks orienteeruva tööleasumisega 1. august 2019.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud järgmised nõuded:

1)  vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) juhtimiskompetentsus ja -kogemus (sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);

3) pedagoogiline kompetentsus;

4) vähemalt 3aastane juhtimiskogemus;

5) eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;

6) ühe võõrkeele oskus vähemalt B2-tasemel;

7) vastutustunne, korrektsus ja täpsus;

8) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;

9) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus, milles on esitatud vähemalt Europass CV nõutavad andmed;

3) eelnevalt punktides 1-3 nimetatud nõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;

4) essee (soovitavalt kuni 3600 tähemärki koos tühikutega) teemal " Viis olulisemat väljakutset Tartu Kutsehariduskeskuse arendamisel".

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 21. juunil 2019. a, saates need posti teel (Raekoja plats 12, 51004 Tartu), e-posti teel (ho@raad.tartu.ee) või tuues kohale haridusosakonna lahtiolekuaegadel (E 8-18, T-N 8-17, R 8-16, haridusosakond on suletud E-R kell 12-13).

Täiendavat informatsiooni Tartu Kutsehariduskeskuse ja täidetava ametikoha kohta saab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhatajalt Riho Raavelt (tel 7361 440, Riho.Raave@raad.tartu.ee).

Avalik konkurss korraldatakse vastavalt Tartu Linnavalitsuse 4. juuni 2013. a määrusele nr 12 „Tartu linna üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja kutseõppeasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”.

Viimati muudetud 23.05.2019