Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Detailplaneeringud volikogu istungil

Tartu Linnavolikogu

20. veebruar /

Volikogu algatas Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringu algatamise ettepaneku tegi TREV-2 Grupp AS, kes soovib muuta endise Tähtvere valla üldplaneeringus määratud maakasutusotstarvet ning rajada kinnistule asfaltbetoonsegisti. Ligi 28 hektari suurune ala kuulub Kaitseliidule, kes on detailplaneeringu algatamisega nõus tingimusel, et krundile planeeritud tegevus ei piira selle kasutamist nende väljaõppe korraldamiseks. Kuivõrd praeguse puhke- ja rekreatsioonimaa juhtotstarbele soovitakse lisada tootmishoonete maa, lõhkamisala ning taktikaliste õppuste tarbeks riigikaitsemaa funktsioon, algatas volikogu ka keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Volikogu võttis vastu ja suunas avalikustamisele:

  • Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, millega antakse võimalus üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 15,6 hektari suurune planeeringuala piirneb Ilmatsalu jõega, seal asub Leesi järv ning osaliselt Kärevere looduskaitseala. Endise Tähtvere valla üldplaneeringus on ala kasutamise juhtotstarve puhke- ja virgestusala, osalt üldmaa. Olemasolevad ja loodavad puhkealad peavad olema avalikud, kõigile ööpäev läbi kasutamiseks. Detailplaneering arvestab üldplaneeringu põhimõtetega, lähialal asub kaks elamukompleksi, kus on üksikelamu ja kõrvalhooned.
  • Madruse tn 13 (endine Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu. Krunt pindalaga 8,2 hektarit asub Ülejõe linnaosas Tartu valla territooriumi. Planeering lubab alale ehitada 24 üksikelamut ja 26 ridaelamuboksi.

Mõlema detailplaneeringu avalik väljapanek on 16.-30. märtsini Tartu infokeskuses raekojas ja linna kodulehel.

Lisainfo:
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits 516 5225

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 20.02.2020