Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused avalikustamisel

Tartu Linnavolikogu

Tartu Foto: Sven Zacek

7. juuni / Volikogu saatis avalikule väljapanekule Tartu linna arengukava muudatusettepanekud ning järgmise nelja aasta eelarvestrateegia.

Linna arengukavale aastateks 2018-2025 on tehtud 18 ettepanekut, millega fikseeritakse Tähtvere valla liitumisega kaasnenud olulisemad muutused, lisatakse uusi tegevusi ettevõtluse edendamiseks ning täpsustatakse sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna teemasid.

Avalikustamisele läheb arengukava osana ka Tartu eelarvestrateegia aastateks 2019-2022, mis püüab leida tasakaalu vajaduste ja soovide ning linna finantsvõimekuse vahel. Investeeringute valikul on eelistatud objekte, mille puhul on sotsiaalse kasu ning tehtavate kulutuste suhe parim.

Tartu lähiaastate üksikasjaliku finantsplaani prioriteet on endiselt haridus - kavandatakse haridustöötajate palgatõusu ning jätkatakse koolimajade remondiplaani elluviimist Variku kooli ja Annelinna gümnaasiumi täieliku rekonstrueerimisega ning paljudes koolides väiksemas mahus remondi tegemisega.

Käimas on ka lasteaedade renoveerimise kava tegemine. Esimestena rekonstrueeritakse Maarjamõisa ning Pääsupesa lasteaed.

Majandusvaldkonnas on plaanis koos maanteeametiga Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus, Riia tänavat ületava kergliiklussilla ja raudteealuse tunneli rajamine, mitmete tänavate rekonstrueerimine, kergliiklusteede ehitamine ja rattaringluse käivitamine.

Sotsiaalvaldkonna prioriteet on hooldusteenuste laiendamine ning sotsiaaltöötajate palgatõus. Kavas on Maarja peremajade, üldhooldekodude, kahe sotsiaalüürimaja ning koostöös erasektoriga ka esmatasandi tervisekeskuste rajamine.

Senisest rohkem on lähiaastail fookuses kultuur, eelkõige seoses Tartu linna kandideerimisega 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile.

Tartu linna arengukava muudatused ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul 11. juunist kuni 6. augustini Tartu linna kodulehel.

Lisainfo:
abilinnapea Monica Rand, 736 1163, 521 1464
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225

Viimati muudetud 20.06.2019