Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-11°

Eelmisel aastal laekus Tartu eelarvesse 148 miljonit eurot

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

15. jaanuar / 2017. aastal laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 148,1 miljonit eurot. Põhitegevuse tulusid laekus 134,1 miljonit eurot ehk 101% eelarvest.

Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustas üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 69,3 miljonit eurot ehk 101% eelarvest (laekumise kasv aastaga oli 6,4%). Maksutulusid kokku laekus 71,4 miljonit eurot ehk 101% eelarvest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Toetusi põhitegevuseks laekus 40,1 miljonit eurot ehk 99% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist saadi 18,0 miljonit eurot ehk 102% eelarvest. Muid tulusid laekus 4,6 miljonit eurot, millest põhiosa moodustasid riigilt hariduslike erivajadustega laste koolide tegevuskulude hüvitamiseks laekunud vahendid.

Põhitegevuse kulude maht on olnud 120,9 miljonit eurot ehk 96% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 60,0 miljonit eurot (sh töötasud 44,7 miljonit eurot), majandamiskulud 44,9 miljonit eurot ning toetuseid on antud 15,8 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 13,2 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulusid laekus 14,0 miljonit eurot ehk 74% eelarvest. Investeeritud on 30,9 miljonit eurot (78% eelarvest). Suurimad investeerimisobjektid on olnud Tartu idapoolne ringtee (4,4 miljonit eurot), Naerumaa lasteaed (2,5 miljonit eurot), Rõõmupesa lasteaed (2,0 miljonit eurot), Turusild - Annelinn - Nõlvaku kergliiklustee (1,7 miljonit eurot), Raatuse Kool (1,6 miljonit eurot) ning Vaksali tn väljak, parklad ja kergliiklusteed (1,4 miljonit eurot).

Linn on tasunud 7,5 miljoni euro ulatuses laenukohustisi ning emiteerinud võlakirju mahus 13,5 miljonit eurot. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 9,9 miljonit eurot.

Lisainfo: rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

 

Viimati muudetud 15.01.2018