Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Eesti Rahva Muuseum ja Tartu Ülikool tihendavad koostööd

Eesti Rahva Muuseumi pressiteade

24. aprill / Reedel, 26. aprillil allkirjastavad Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Alar Karis ja Tartu Ülikooli (TÜ) rektor Toomas Asser koostöölepingu, et toetada rahvusliku mäluasutuse ja rahvusülikooli ühist arengut ning järelkasvu harimist.

„Muuseumi ja rahvusülikooli hea koostöö jätkumine võimaldab TÜ üliõpilastel ja doktorantidel pääseda muuseumi kogudele ligi uurimistööde tegemiseks. Ühtlasi toetab see eesmärki, et ERMi kui teadusasutuse tase jätkaks kasvamist ja suureneks võimekus teostada rahvusvahelisi koostööprojekte nii TÜ kui ka teiste teadusasutustega,“ ütles ERMi direktor Alar Karis.

„Eesti Rahva Muuseum on Tartu Ülikooli üks vanimaid koostööpartnereid – meie inimeste töö on kattunud ja põimunud juba muuseumi avamisest saati,“ sõnas TÜ rektor professor Toomas Asser. „Uus leping võimaldab meil ühiselt tegutseda just tänapäeva teaduse vajaduste järgi.“

TÜ ja ERMi koostöö on olnud pikaajaline nii teadus- ja õppetegevuses kui ka näituste ja kogude valdkonnas. Näiteks on ERMi püsi- ja vahetuvad näitused loodud koostöös TÜ etnoloogia, ajaloo, arheoloogia, keeleteaduse, geneetika jt erialade teadlastega.

Sõlmitava viieaastase lepinguga uuendatakse koostöötegevust. Uue valdkonnana on lisandunud analüütilise keemia ning materjalide konserveerimise ja säilitamise metoodika arendamine, mida ERMis juhib konserveerimisosakond. TÜ toetab aga ERMi oma vaieldamatu teaduspädevusega.

Lepingu järgi on TÜ-l ja ERMil peale teadustöö ühisosa ka õppetöös ning täiendusõppes. Nii pakub ERM üliõpilastele praktikakohti ning selle töötajad osalevad TÜ õppetöös lektorite, juhendajate, väitekirjade oponentide ja magistritööde retsensentidena. Samuti võimaldavad mõlemad asutused juurdepääsu oma kogudele ja andmebaasidele uurimistöö tegemiseks

Lisaks hõlmab leping koostööd TÜ koosseisu kuuluvate Viljandi kultuuriakadeemia ja Narva kolledžiga. Tänu sellele saab võimalikuks senisest veelgi suurem vastastikune panus esemelise kultuuripärandi uurijate ja praktikute õppetöösse ning Eesti muukeelse kogukonna ja ERMi tõhusam lõimumine.

Uuendatav koostööleping on eelkõige raamleping, millesse on koondatud seni TÜ üksuste ja ERMi vahel kokku lepitud tegevused. Lepingu alusel saavad ERM ja TÜ sõnastada ühishuvidega valdkondades ja töötajate vastastikuseks kaasamiseks eraldi tegevuskavasid ja kokkuleppeid.

Koostööleping allkirjastatakse ERMi ja TÜ etnoloogia osakonna koostöös korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „Muuseumid kui mälu ja muutuste kujundajad“ ERMis.

Lisainfo:
Agnes Aljas
teadussekretär
Eesti Rahva Muuseum
agnes.aljas@erm.ee
736 3038, 5349 0515


Eva-Kaia Vabamäe
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht
Tartu Ülikool
eva.kaia.vabamae@ut.ee
737 6148, 5560 8051

Viimati muudetud 24.04.2019