Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

7. september / Tartu Linnavolikogu IX koosseisu 14. istung on 13. septembril kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Muudatused linnavolikogu fraktsioonides
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

2. Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitamine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas

3. Turu, Vaba, Sassi ja Kuu tänavaga piiratud kvartali detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kuu tn 51 krundi osas
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Indrek Katušin

4. Teguri 17 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Teguri tn 19a kinnistu osas
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Indrek Katušin

5. Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Indrek Katušin

6. Tartu linna 2018. aasta II lisaeelarve, 1. lugemine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

7. Planeerimisseaduse sätete põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamise taotlus
Ettekandjad linnapea Urmas Klaas ja linnasekretär Jüri Mölder

8. Lammi tn 17 kinnistuosa Tartu linnale omandamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

9. Loa andmine Tartu linna tänavate säilitusremondi tööde riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

10. Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

11. Loa andmine korporatsiooniga Fraternitas Liviensis üürilepingu sõlmimiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

12. Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a määrus nr 87 "Heakorra eeskiri ja koormise kehtestamine" muutmine
Ettekandja linnavolikogu liige Lemmit Kaplinski
Kaasettekandjad abilinnapea Raimond Tamm ja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

13. Parkimiskorralduse muutmine Tartu linnas
Ettekandja linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm
Kaasettekandjad abilinnapea Raimond Tamm ja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

14. Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

15. Tartu linna asustusüksuses Ropka tööstuse linnaosas tänavatele nimede määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

16. Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

17. Linnavolikogu puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja komisjoni esimees Aadu Must

18. Vastus Indrek Särje arupärimisele Tartu taksonduse olukorrast
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Aadu Must
Linnavolikogu esimees

Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 13.09.2018