Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoda Foto: Mana Kaasik

14. veebruar / Tartu Linnavolikogu 33. istung on neljapäeval, 20. veebruaril kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Muudatused linnavolikogu fraktsioonides
Ettekandjad fraktsioonide esimehed

2. Linnavolikogu esimehe valimine
Ettekandja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Kadri Leetmaa

3. Tartu Linnavolikogu 14. novembri 2017. a otsuse nr 5 "Tartu Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine
Ettekandja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Kadri Leetmaa

4. Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja linnavolikogu esimees

5. Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

6. Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

7. Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi  detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

8. Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

9. Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

10. Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

11. Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

12. Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

13. Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

14. Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

15. Tartu muuseumitöötaja stipendium
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

16. Tartu tippspordi stipendium
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

17. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda

18. Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandjad komisjonide esimehed

19. Vastus arupärimisele TÜ Kliinikumi nõukogu esimehe tegevuse kohta
Ettekandja linnapea Urmas Klaas

Aadu Must
Linnavolikogu esimees

NB! Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 20.02.2020