Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

17. jaanuar / Tartu Linnavolikogu 31. istung on neljapäeval, 23. jaanuaril kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

2. Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

3. Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
Kaasettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

4. Tartu linna jäätmekava 2020-2024
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan

5. Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan

6. Tartu Laste Turvakodu põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

7. Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

8. Projekti "Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule" raames teenuse rahastamise ja teenusele suunamise tingimused ja kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

10. Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp


Aadu Must
Linnavolikogu esimees

NB! Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 23.01.2020