Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-10°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu

Suvine raekoda Foto: Timo Arbeiter

19. juuni / Tartu Linnavolikogu 37. istung on neljapäeval, 25. juunil kell 15 Tartu Ülikooli Delta õppehoone suures auditooriumis (Narva mnt 18).

Päevakorra projekt:

1. Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a. otsuse nr 149 "Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

2. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

3. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

4. Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

5. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

6. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve, 2. lugemine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

7. Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

8. Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele päevahoiuteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

9. Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

10. Loa andmine psüühilise erivajadusega lapsevanema tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

11. Loa andmine laste ja lastega perede nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

12. Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

13. Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

14. Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

15. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

16. Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

17. Osaluse lõpetamine Rääbise Põllumajanduse Osaühingus
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

18. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrus nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

19. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

20. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

21. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

22. Tartu Lasteaia Karoliine ning Tartu Lasteaia Sass ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

23. Tartu Lasteaia Midrimaa ning Tartu Lasteaia Rõõmupesa ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots

24. Vastus Kaja Tarto, Argo Annuki, Anneli Kannuse ja Kalle Pildi arupärimisele Tallinna-Tartu raudteeühenduse kohta
Ettekandja linnapea Urmas Klaas

25. Vastus Jelena Frunze arupärimisele Annelinna tiigi kohta
Ettekandja linnapea Urmas Klaas

26. Vastus Vahur Kalmre ja Margus Jaanovitsi arupärimisele Raadi ideekonkursi kohta
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

Lemmit Kaplinski
Linnavolikogu esimees

NB! Istungi ülekannet saab jälgida Tartu linna Youtube'i kanalil https://www.youtube.com/c/Tartulinn ja volikogu Facebooki lehel https://www.facebook.com/tartuvolikogu/

 

 

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 25.06.2020