Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

21. juuni / Tartu Linnavolikogu IX koosseisu 13. istung on 28. juunil kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Emajõe, Sõpruse silla, Pika ja Fortuuna tänavaga piiratud ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi Pos 4 (Pikk tn 55b maaüksus) osas
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

2. Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

3. Kaunase pst 68b ja Annemõisa tn 1a kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

4. Kitsas tn 8 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

5. Tartu linna üldplaneeringu ja Tähtvere valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

6. Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuse rekonstrueerimise projektis osalemise heakskiitmine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

7. Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a otsuse nr 450 "Loa andmine välisabi vahenditega rahastatavas projektis "Maarja peremajade loomine Tartusse" osalemiseks"  muutmine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

8. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2017. a otsuse nr 497 "Loa andmine Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimise projektis osalemiseks" muutmine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

9. Muuseumi tee 3 ja Muuseumi tee 7 kinnistutele hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

10. Loa andmine sotsiaalmajade rajamise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Tiia Teppan
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman

11. Loa andmine elektrisõidukite liisimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

12. Tartu linna piirkonnakoolides ühevahetuselise õppetöö korraldamine
Ettekandja linnavolikogu liige Martin Hallik
Kaasettekandjad abilinnapea Madis Lepajõe ja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees

13. Riigihanke korraldamine Tartu Tamme Kooli juurde moodulklasside rentimiseks ja paigaldamiseks
Ettekandja linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm
Kaasettekandjad abilinnapea Madis Lepajõe ja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees

14. Osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

15. Tartu linna jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

16. Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

17. Korteriomandite ja korteriühistu lõpetamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

18. Volituste andmine erakooliseaduse rakendamiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees

19. Tartu kultuuristrateegia 2030
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

20. Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

21. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

22. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

23. Tartu linna asustusüksuses Veeriku linnaosas tänavatele nimede määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi


Aadu Must
Linnavolikogu esimees

NB! Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 28.06.2018