Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

21. juuni / Tartu Linnavolikogu 25. istung on neljapäeval, 27. juunil kell 15 Tartu raekoja saalis.

Päevakorra projekt:

1. Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa

2. Informatsioon revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa

3. Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa

4. Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

5. Loa andmine Tartu linna igapäevase majandamisega seotud perioodiliste teenuste tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

6. Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladmir Šokman

7. Loa andmine vältimatu sotsiaalabi teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladmir Šokman

8. Loa andmine perekülastusteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladmir Šokman

9. Loa andmine erivajadusega laste tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladmir Šokman

10. Loa andmine erivajadusega lastele sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladmir Šokman

11. Loa andmine projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

12. Loa andmine projektis "Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

13. Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Madis Lepajõe
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

14. Lai 27/29 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Lai tn 29 krundi osas
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

15. Loa andmine kinnistu Narva mnt 101 võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Monica Rand
Kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk

16. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapead Monica Rand ja Reno Laidre
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

17. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

18. Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja kohanime ruumikuju muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi

19. Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk


Aadu Must
Linnavolikogu esimees


NB! Volikogu istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel.

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 27.06.2019