Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kutse linnavolikogu istungile

Tartu Linnavolikogu teade

Raekoda Foto: Meelis Lokk

30. oktoober / Tartu Linnavolikogu 40. istung on 5. novembril kell 15 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis.

Päevakorra projekt:

1. Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

2. Loa andmine Tartu linnale kuuluvast kinnisasjast Ringtee tn 81 kinnistuosa võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

3. Loa andmine Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

4. Loa andmine aastaringse tänavate hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa

5. Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2007. a otsuse nr 259 "Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine " kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

6. Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 8 "Päevakeskus Kalda põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

7. Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 9 "Päevakeskus Tähtvere põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

8. Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 8 "Tartu Hooldekodu põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik

9. Vastus Vladimir Šokmani arupärimisele elektritõukeratastega liiklemise kohta
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

10. Vastus Irina Panova arupärimisele rattaringluse kohta
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Lemmit Kaplinski
Linnavolikogu esimees


NB! Istungi ülekannet saab jälgida Tartu kodulehel, Youtube'is ja Facebookis. Vali kanal siit: https://www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-ulekanded-ja-videod 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 05.11.2020