Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Miljööväärtusega majade omanikud saavad taotleda restaureerimistoetust

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Herne 30 restaureeritud maja

5. jaanuar / Juba 2001. aastast jagab Tartu linn restaureerimistoetusi miljööväärtusega hoonete korrastamiseks.

Tänavusest eelarvest on toetusteks ette nähtud 32 000 eurot. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja detailide taastamiseks (s.o hävinud või tugevalt amortiseerunud detaili asendamine koopiaga), et toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist.
Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted, sadeveesüsteemid, hooldustööd jms.
Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt aadressil http://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused . Toetust saab taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud töödele kui ka eelmisel aastal tehtud töödele. Tutvu ka Tartu linnavolikogus 18. veebruari 2010. a vastu võetud restaureerimistoetuse andmise korraga aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/412022013017.

Toetuse määr, s.o mitu protsenti töö kuludest linn toetusega hüvitab, sõltub eelkõige esitatud taotluste arvust. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50% töö kuludest ja maksimaalne summa ühe taotleja kohta on 3200 eurot.

Toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamisega on soovitav alustada aegsalt enne tähtaega, kuna vajalike hinnapakkumiste laekumine või tööjooniste valmimine võib oodatust rohkem aega võtta.

Lisainfo:
Brita Arnover
Kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
E-post: Brita.Arnover@raad.tartu.ee
Tel: 7361 317; 515 0563
Vastuvõtt: Küüni 5, ruum 320, E 15-18, K 8-10

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 13.01.2017