Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Tartu Linnavolikogu

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

1. juuni 2020 /

Esmaspäev, 1. juuni

18.00 - uue üldplaneeringuga seotud kaasamiskärajate sarja avaüritus "Emajõelinn Tartu" volikogu Facebooki lehel. Lisainfo: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski, 511 8619


Teisipäev, 2. juuni

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:


1. Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Informatsioon Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning lähiala detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu Linnavolikogu 14. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme


Kolmapäev, 3. juuni

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakorras:

1. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Tartu linna ettevõtteid toetavad tegevused eriolukorrast väljumisel
Ettekandjad ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles ja linna turundusjuht Helen Kalberg
5. Tartu linna ettevõtlusuuringu aruanne
Ettekandja ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles


Neljapäev, 4. juuni

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek raekoja ruumis 19. Päevakord:

1. Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanne
Ettekandjad abilinnapead Gea Kangilaski ja Reno Laidre
2. Revisjonikomisjoni kaasaruanne majandusaasta aruande juurde
Komisjoni esimees, komisjoni liikmed
3. Muudatused suuremates riigihangetes pärast volikogu loa saamist, volikogu roll ja võimalus hankeprotsessi sekkuda suuremate eelarvemuudatuste korral
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
4. Linnavolikogu revisjonikomisjoni töö aruanne
Ettekandja komisjoni esimees Nikolai Põdramägi

15.00 - hariduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine (kehtestatud volikogu otsusega)
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
2. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine (kehtestatud volikogu määrusega)
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
3. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
5. Loa andmine Tartu Lasteaia Meelespea rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek e-posti teel. Päevakord:

Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
5. Loa andmine Tartu Lasteaia Meelespea rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
6. Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Reede, 5. juuni

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakorras:

1. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Loa andmine Tartu Lasteaia Meelespea rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
5. Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
6. Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanne
Ettekandjad abilinnapead Gea Kangilaski ja Reno Laidre

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 36. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
2. Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
3. Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
4. Esindajate nimetamine koolide hoolekogudesse ja Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogusse
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 01.06.2020