Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Tartu Linnavolikogu

Raekoja plats Foto: Tarmo Haud

8. veebruar 2021 /

Esmaspäev, 8. veebruar

15.00
- volikogu esimees Lemmit Kaplinski on Eesti VI Omavalitsuspäeva ettevalmistava töörühma koosolekul. Lisainfo: Lemmit Kaplinski, 511 8619.


Teisipäev, 9. veebruar

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:


1. Informatsioon asustuse arengu suunamise kohta Tartu linna üldplaneeringus
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ning uuringute koostajad Antti Roose ja Tiit Tammaru
2. Raba tee 7 ja Lao maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kapsamaa kinnistu osas
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Tähe tn 4 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017. a määruse nr 151 "Restaureerimistoetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 21b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
6. Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19) krundi  detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
7. Informatsioon rohetaristust ja puhkealadest (sh metsad) Tartu linna üldplaneeringus
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
8. Informatsioon Tartu linna üldplaneeringule ajavahemikul 08.09.2020-06.01.2021 esitatud arvamustest
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
9. Informatsioon Tartu linna üldplaneeringus Raeremmelga 11 krundi kohta esitatud arvamusest
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku


Kolmapäev, 10. veebruar

15.00 - majanduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:


1. Konverentsi toetus aastaks 2021
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
2. Informatsioon COVID-19 tõttu pikendatud hankelepingute ja vähendatud toetuste kohta.
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu linna turundusplaanid ja turismialane tegevus ning planeeritavad suurüritused 2021. aastal - veebruar
Ettekandja Tartu linna turundusjuht ja SA Tartumaa Turism juhataja Helen Kalberg


Neljapäev, 11. veebruar

14.00 - volikogu esimees Lemmit Kaplinski on Lõuna-Eesti taristuseminari ettevalmistava töörühma koosolekul. Lisainfo: Lemmit Kaplinski, 511 8619.

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Turvakoduteenuse osutamise kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Varjupaigateenuse osutamise kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse andmise kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" ja Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Informatsioon rohetaristust ja puhkealadest (sh metsad) Tartu linna üldplaneeringus
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
2. F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 21b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Informatsioon küsitluse “Tartlane ja keskkond 2021” korraldamisest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Informatsioon Tartu 2024 keskkonnaalastest projektidest
Ettekandja SA Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk


Reede, 12. veebruar

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu linnale kuuluva kinnisasja Kapsamaa võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" ja Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Informatsioon COVID-19 tõttu pikendatud hankelepingute ja vähendatud toetuste kohta.
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek videosillas. Päevakord:

1. Ülevaade volikogu 43. istungil esinenud tehniliste tõrgete põhjustest ja nende kõrvaldamiseks tehtust
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
2. Tartu Linnavolikogu 44. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 08.02.2021