Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

10. veebruar 2020 /

Teisipäev, 11. veebruar

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi  detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Informatsioon Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
6. Informatsioon F. R. Kreutzwaldi tn 54 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Kolmapäev, 12. veebruar

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Ettepanekud taksoveoteenuse nõuete ja tingimuste muutmiseks
Tartu Linnatranspordi ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona
4. Informatsioon naastrehvide kasutamise mõjude kohta
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek Rahu 8 munitsipaalelamus. Päevakord:

Tutvumine sotsiaalmajutusteenuse korraldamisega Tartu linnas


Neljapäev, 13. veebruar

13.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Tartu tippspordi stipendium
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Tartu muuseumitöötaja stipendium
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

15.00 - linnavolikogu 32. istung. Päevakorra projekt:

1. Umbusalduse avaldamine abilinnapeale Monica Rannale
Ettekandja Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristo Seli
2. Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitamine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas

17.00 - linnavarakomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

Reede, 14. veebruar

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu Oskar Lutsu nimelisele Linnaraamatukogule arvutite rentimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Volikogu töökorralduslike õigusaktide eelnõud (esitamise tähtaeg 13. veebruar)
2. Tartu Linnavolikogu 33. istungi päevakorra projekt.
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 10.02.2020