Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

13. jaanuar 2020 /

Teisipäev, 14. jaanuar

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek. Päevakord:


1. Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Informatsioon arengustrateegia "Tartu 2040" koostamisest
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
3. Informatsioon Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu avalikustamise tulemustest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

15.00 - hariduskomisjoni koosolek Tartu Aleksander Puškini Koolis (Uus 54). Päevakord:

1. Eesti keele õppest Tartu haridusasutustes
Ettekandjad haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe ja üldhariduse peaspetsialist Kristi Aavakivi, Puškini kooli direktor Alina Braziulene ja Annelinna gümnaasiumi direktor Hiie Asser
2. Noortevaldkonna toetused linnaeelarvest 2020. aastal
Ettekandja noorsooteenistuse juhataja Piret Talur
3. Tutvumine Tartu Aleksander Puškini Kooliga
Kooli direktor Alina Braziulene


Kolmapäev, 15. jaanuar

15.00 - majanduskomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna jäätmekava 2020-2024
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu taksoveoteenuse olukord
Ettekandja Tartu Linnatranspordi ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona


Neljapäev, 16. jaanuar

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek. Päevakord:

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

15.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
2. Informatsioon kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna toetuste andmisest
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul
3. Ülevaade Tartu Linna Noortevolikogu tegevusest 2019. aastal
Ettekandja Tartu Linna Noortevolikogu esimees Hanna Anepaio

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Tartu Laste Turvakodu põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Projekti "Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule" raames teenuse rahastamise ja teenusele suunamise tingimused ja kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

17.00 - linnavarakomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseks


Reede, 17. jaanuar

09.00 - rahanduskomisjoni elektrooniline koosolek. Päevakord:

Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseks

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andmine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
2. Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
3. Tartu Linnavolikogu 31. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 13.01.2020