Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Tartu Linnavolikogu

Suvine raekoda Foto: Timo Arbeiter

15. juuni 2020 /

Teisipäev, 16. juuni

13.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:


1. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
3. Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
4. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrus nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
5. Informatsioon küsitluse "Erahuviharidus ja -tegevus eriolukorra ajal" tulemustest
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme

15.00 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
2. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a. otsuse nr 149 "Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre


Kolmapäev, 17. juuni

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:


1. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
2. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Tartu linna ettevõtteid toetavad tegevused eriolukorrast väljumisel
Ettekandja ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles
5. Informatsioon Autovabaduse puiestee projektist
Ettekandja arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus
6. Ülevaade suuremate teetööde seisust
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski


Neljapäev, 18. juuni

13.30 - revisjonikomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Informatsioon linnale kuuluvate eluruumide haldamisest ja võõrandamisest
Ettekandja linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig
2. Komisjoni 2020. aasta tööplaani täpsustamine
Ettekandja komisjoni esimees Nikolai Põdramägi

15.00 - hariduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu Lasteaia Midrimaa ning Tartu Lasteaia Rõõmupesa ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
3. Tartu Lasteaia Karoliine ning Tartu Lasteaia Sass ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrus nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
5. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
6. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
7. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
8. Informatsioon küsitluse "Erahuviharidus ja -tegevus eriolukorra ajal" tulemustest
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele päevahoiuteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Loa andmine psüühilise erivajadusega lapsevanema tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
6. Loa andmine laste ja lastega perede nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
7. Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
8. Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
9. Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
10. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
2. Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3.  Informatsioon Tartu linna heakorraeeskirjaga seotud eelnõu ettevalmistamisest
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4.  Ülevaade Tartu linna energiamajandusest ning energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030+" koostamisest.
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
5. Linna tegevuskava süsinikueelarvestusega kliimaneutraalsuse poole liikumiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski


Reede, 19. juuni

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele päevahoiuteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine psüühilise erivajadusega lapsevanema tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Loa andmine laste ja lastega perede nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
6. Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
7. Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
8. Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
9. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
10. Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
11. Tartu Lasteaia Midrimaa ning Tartu Lasteaia Rõõmupesa ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
12. Tartu Lasteaia Karoliine ning Tartu Lasteaia Sass ümberkorraldamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
13. Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve, muudatusettepanekud
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
14. Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Ettekandja abilinnapead Reno Laidre
15. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
16. Osaluse lõpetamine Rääbise Põllumajanduse Osaühingus
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder

11.30 - volikogu eestseisuse koosolek raekojas ruumis 19. Päevakord:

1. Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
2. Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
3. Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
4. Linnavolikogu 25. juuni istungi korralduslikud küsimused
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
5. Linnavolikogu 37. istungi päevakorra pojekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
6. Esindaja nimetamine Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogusse
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

12.30 - ajutise põhimääruskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Komisjoni töö korraldamine
2. Komisjoni liikmete ettepanekud, mis teemasid põhimääruses arutada

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 17.06.2020