Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°
12°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Raekoda Foto: Kerly Ilves

14. juuni 2021 /

Teisipäev, 15. juuni

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:


1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Üldplaneeringu avalikul väljapanekul tehtud ettepanekud ja linnavalitsuse seisukohad
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Lossi tn 22 ja Lossi tn 24 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
6. Aardla 108 ja 112 kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna Annelinna linnaosas kohanimede määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Loa andmine E-Kaubamaja OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 „Kultuuri valdkonna toetused“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
5. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
6. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme


Kolmapäev, 16. juuni

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Pakendiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Ülevaade Tartu läänepoolse ringtee II ehitusala tööde planeerimisest ja Riia-Vaksali ristmiku seisust
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski


Neljapäev, 17. juuni

14.00 - revisjonikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
3. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Informatsioon avalike teenuste kaardistamise ja hindamise kohta
Ettekandjad linnakantselei teenuste arendusjuht Eveli Pung ja linnasekretär Jüri Mölder

15.00 - hariduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Loa andmine Wesico Infra OÜga sõlmitud äriüürilepingu muutmiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
5. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
6. Loa andmine kohustusliku ujumisõppe ja aktiivõppeprogrammide tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
7. Kutseõppeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Osalemise lõpetamine OÜs Tartu Linna Polikliinik
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
3. Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Lossi tn 22 ja Lossi tn 24 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
6. Metsaseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Reede, 18. juuni

08.30 - rahanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna 2021. aasta I lisaeelarve, muudatusettepanekud
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna arengukava 2018-2015 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 „Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
4. Loa andmine Tartu linna 2021-2024 majandusaastate konsolideeritud aastaaruannete auditeerimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
5. Osalemise lõpetamine OÜs Tartu Linna Polikliinik
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
6. Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
7. Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
8. Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 „Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
9. OÜ Tartu Veekeskus põhikirja muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
10. Loa andmine OÜ Tartu Veekeskus osakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksega
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
11. Loa andmine kohustusliku ujumisõppe ja aktiivõppeprogrammide tellimise riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
12. Loa andmine E-Kaubamaja OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
13. Loa andmine Wesico Infra OÜga sõlmitud äriüürilepingu muutmiseks
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek. Päevakord:

1. Tartu linna valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
2. Tartu Linnavolikogu liikmete arv
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
3. Tartu Linnavolikogu 2021. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määramine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
4. Tartu Linnavolikogu 49. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 15.06.2021