Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°
12°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Raekoja torn Foto: Kalle Paalits

22. märts 2021 /

Teisipäev, 23. märts

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:


1. Informatsioon transporditaristu kavandamise ja liikluskorralduse üldiste põhimõtete kohta Tartu linna üldplaneeringus ning kokkuvõte tööst „Sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrav uuring“
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
3. Näituse tn 2, Näituse tn 2a, Näituse tn 6, Veski tn 26a, J. Liivi tn 3 // 5, J. Liivi tn 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Informatsioon Ihaste tee 12a ja Ihaste tee 16b kruntide detailplaneeringu menetlemisest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Informatsioon Raja tn 31a kinnistuga seotud taotlusest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
6. Tartu linna energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek. Päevakord:

1. Informatsioon küsitluse "Erahuviharidus ja -tegevus koroonaviiruse leviku ajal" tulemustest
Ettekandja kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Katrin Olt
2. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
Ettekandjad abilinnapea Gea Kangilaski ja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Kolmapäev, 24. märts

15.00 - majanduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Tartu linna energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
Ettekandjad abilinnapea Gea Kangilaski ja abilinnapea Raimond Tamm


Neljapäev, 25. märts

15.00 - hariduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Loa andmine liginullenergiahoone ehitamise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Tartu õpetaja stipendium
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Ülevaade Covid-19 olukorrast lasteaedades
Ettekandjad haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe ja linnakantselei kriisireguleerimise koordinaator Evelin Uibokand
5. Esindaja nimetamine õpetaja elutöö auhinna konkursi hindamiskomisjoni

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Loa andmine Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek videosillas. Päevakord

1. Loa andmine Supilinna tiigi puhastamisega seotud riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Tartu linna energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
4. Informatsioon Raja tn 31a kinnistuga seotud taotlusest
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Reede, 26. märts

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu linnale kuuluva kinnisasja Kapsamaa võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Loa andmine Supilinna tiigi puhastamisega seotud riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu linna energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
Ettekandjad abilinnapea Gea Kangilaski ja abilinnapea Raimond Tamm
5. Loa andmine Kalda tee 40 munitsipaalmaja rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
6. Loa andmine liginullenergiahoone ehitamise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek videosillas. Päevakord:

1. Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
2. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
3. Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine töökorralduse muudatuste seireks ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja linnavolikogu liige Vladimir Šokman
4. Linnavolikogu ajutise töökorralduse muudatuste seire komisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja linnavolikogu liige Vladimir Šokman
5. Tartu Linnavolikogu 45. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
6. Hääletamise korraldus Tartu Linnavolikogu istungil
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 26.03.2021