Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

Talvine Raekoja plats Foto: Tarmo Haud

23. november 2020 /

Teisipäev, 24. november

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:


1. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Informatsioon Tartu linna üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
4. Informatsioon väärtuslike põllumajandusmaade planeerimisest Tartu linna üldplaneeringus
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
5. Informatsioon sadamaraudtee maa-ala tulevast kasutust määrava uuringu lähteüleandest
Ettekandja linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku
6. Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
7. llmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
8. Informatsioon Mureli ja Tammiku tänava vahelise ala detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Mobiilsustoetus
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
5. Tartu linnas Pihva küla asustusüksuses kohanime määramine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
6. Informatsioon Tiigi Seltsimaja uuest põhimäärusest
Ettekandja kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul


Kolmapäev, 25. november

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:


1. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu linna asutus Kalmistu nime muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Informatsioon linnamajanduse osakonna 2021. aasta investeeringuplaaniga seotud hangetest
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak
5. Informatsioon suuremahuliste tee-ehitusobjektide kavandamisest
Ettekandja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski


Neljapäev, 26. november

15.00 - hariduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Üldhariduskoolide põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
4. Haridusosakonna haldusalas tegutsevate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme
5. Mobiilsustoetus
Ettekandja abilinnapea Asko Tamme

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1.  Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Loa andmine projektist "Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" toetuse taotlemiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1.  Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. llmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Reede, 27. november

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:


1. Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Tartu linna 2021. aasta eelarve
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
3. Loa andmine projektist "Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" toetuse taotlemiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
4. Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
5. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek videosillas. Päevakord:

1. Muudatus Reformierakonna fraktsioonis
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
2. Linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsiooni registreerimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
3. Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
4. Volikogu ja komisjonide töökorraldusest Covid-19 leviku tingimustes
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
5. Informatsioon linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tööst juuni - november 2020
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
6. Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse lõpetamine
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
7. Linnavolikogu alatiste komisjonide töö aruanded
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
8. Tartu Linnavolikogu 41. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 23.11.2020