Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°
10°

Nädal Tartu Linnavolikogus

26. oktoober 2020 /

Teisipäev, 27. oktoober

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:


1. Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Informatsioon Väike-Turu tn 7 krundi detailplaneeringust
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre


Kolmapäev, 28. oktoober

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
2. Loa andmine aastaringse tänavate hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Informatsioon korraldatud jäätmeveo uue riigihanke ettevalmistamisest
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Neljapäev, 29. oktoober

15.00 - hariduskomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

Tagasivaade lasteaedade reformile
Ettekandja haridusosakonna juhataja Riho Raave

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek e-postiga. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2007. a otsuse nr 259 "Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine " kehtetuks tunnistamine
2. Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 8 "Tartu Hooldekodu põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
3. Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 8 "Päevakeskus Kalda põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
4. Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 9 "Päevakeskus Tähtvere põhimäärus" kehtetuks tunnistamine

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek videosillas. Päevakord:

1. Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja abilinnapea Reno Laidre
2. Informatsioon raierahu kehtestamise võimalustest
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak

Reede, 30. oktoober

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek raekoja saalis. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu linnale kuuluvast kinnisasjast Ringtee tn 81 kinnistuosa võõrandamiseks ja informatsioon Riia ringi projektist
Ettekandjad abilinnapea Reno Laidre ja linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski
2. Loa andmine aastaringse tänavate hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimise projektis osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek raekoja saalis. Päevakord:

Tartu Linnavolikogu 40. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 26.10.2020