Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°
20°

OÜ Tartu Linna Polikliinik osa võõrandamine

7. juuli / Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise OÜ Tartu Linna Polikliinik osa võõrandamiseks lähtuvalt Tartu linnavara eeskirjast, Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2021. a otsusest nr 354 "Osalemise lõpetamine OÜs Tartu Linna Polikliinik" ja Tartu Linnavalitsuse 6. juuli 2021. a korraldusest nr 789 "OÜ Tartu Linna Polikliinik osa võõrandamine enampakkumise korras".

Müügiobjekt: Tartu linnale kuuluv OÜ Tartu Linna Polikliinik (registrikood 10833095) osa nimiväärtusega 2557 eurot. Tartu linn on osaühingu ainuosanik.
2020. aastal töötas osaühingus 34 töötajat (täistööajale taandatuna ca 25,8), sh seitse arsti (täistööajale taandatuna 3,2).

OÜ Tartu Linna Polikliinik peamiseks tegevusvaldkonnaks on eriarstiabi osutamine. Osaühingule on väljastatud tähtajatu tegevusuba nr L02870 tegevuskohas Tartu maakond Tartu linn, Tartu linn, Gildi tn 8 viieteistkümne ambulatoorse teenuse, laboriteenuse, radioloogiateenuste ja töötervishoiuteenuste osutamiseks.
Osaühingu kõrvaltegevuseks on Gildi tn 8 kinnistul paikneva hoone haldamine ja selle ruumide üürile andmine ning üürnikele (peamiselt perearstipraksistele) erinevate haldusteenuste osutamine.

Osaühingu peamiseks tegevuskohaks olev hoone Gildi tn 8 paikneb Tartu linnale kuuluval kinnistul. Osaühing kasutab hoonet üldpinnaga 2374,4 m2 Tartu linnaga 29. novembril 2002. a sõlmitud tasuta kasutamise lepingu alusel. Tartu linnal on osaühinguga sõlmitud mitteeluruumide tasuta kasutamise lepingu kohaselt õigus leping kolmekuulise etteteatamisega lõpetada.

Käesoleva aasta sügisel (eelduslikult septembris) avatakse aadressil Raatuse tn 21, Tartu linn uus tervisekeskus, kus hakkavad tegutsema ka kõik seni Gildi tn 8 hoones tegutsenud perearstipraksised ja muud üürnikud. See tähendab osaühingule Gildi tn 8 hoone haldustulude äralangemist ja olulist mahu langust osutatavate meditsiiniteenuste osas.

Kuna Gildi tn 8 hoone senised üürnikud jätkavad oma tegevust Raatuse tn 21 tervisekeskuse ruumides, kavatseb Tartu linn mitteeluruumide tasuta kasutamise lepingu pärast seniste üürnike lahkumist esimesel võimalusel lõpetada.

Müügi viis: avalik kirjalik enampakkumine
Enampakkumise alghind: 27 500 EUR
Enampakkumise tagatisraha: 2 750 EUR
Enampakkumise osavõtutasu: 275 EUR.

Osavõtutasu tuleb tasuda hiljemalt 22. juulil 2021. a Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE241010102030232008 SEB Pangas. Tasumisel tuleb kasutada viitenumbrit 30109213000001 ja selgitusse märkida "Polikliiniku müügi osavõtutasu".

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22. juulil 2021. a Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE241010102030232008 SEB Pangas. Tasumisel tuleb kasutada viitenumbrit 30109213000001 ja selgitusse märkida "Polikliiniku müügi tagatisraha".

Osavõtutasu ei tagastata. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha võetakse arvesse temaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Enampakkumisel osalemine: enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada kõikidele enampakkumisel kehtestatud tingimustele vastav pakkumus eesti keeles ühes kinnises pakendis (ümbrikus), millele on kantud märksõnad "OÜ Tartu Linna Polikliinik osa võõrandamine", "Pakkumus".

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakkumuse võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumus tuleb esitada järgneval aadressil: Raekoja plats 1a, Tartu linn (Tartu Raekoda), II korrus, vastuvõturuum.

Pakkumuse koosseis:
Pakendisse peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
- Pakkumus, milles on alljärgnevad andmed ja sisu:
a) Pakkuja nimi, aadress, registri- või isikukood, sidevahendid;
b) nõutavad kinnitused;
c) pakkumuse summa eurodes (esitatud numbriga ja sõnadega);
e) andmed kellele ja millisele arveldusarvele tagastada enampakkumise mittevõitnud Pakkuja tagatisraha;
- tõendid (maksekorraldus) osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
- pakkumuse allkirjastaja volitust tõendav dokument, kui pakkumuse allkirjastaja ei ole kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse.

Pakkumuse esitamise tähtpäev: 23. juuli 2021. a kell 11:00. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime realiseerimise võimaluse.

Pakkumuste avamine: 23. juuli 2021. a kell 11:10 järgneval aadressil: Raekoja plats 1a, Tartu linn (Tartu Raekoda), III korrus, istungite ruum.

Enampakkumise võitja välja selgitamine: esmalt kontrollitakse pakkumuste vastavust enampakkumise nõuetele, s.h kas on tasutud osavõtutasu ja tagatisraha ning kas on antud kõik nõutud kinnitused. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumuse summa on suurim. Enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsustab Tartu Linnavalitsus 5 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest. Osaühingu osa võõrandamisleping tuleb sõlmida ühe (1) kuu jooksul Tartu Linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

Müügihinna tasumine: Osaühingu osa müügihind tuleb täielikult tasuda enne võõrandamislepingu sõlmimist. Kõik võõrandamisega seotud kulud kannab Pakkuja.

Enampakkumise täpsed tingimused on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna enampakkumiskomisjoni poolt 7. juulil 2021. a. Nimetatud dokumendiga on võimalik tutvuda linna veebilehel www.tartu.ee/et/linnavara-voorandamine

Lisainfot enampakkumise tingimuste ja Osaühingu finantsaruannete, majandustegevuse ning varade kohta saab e-posti aadressil lv@tartu.ee (märksõna: Polikliiniku osa võõrandamine). Küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

Viimati muudetud 11.07.2021