Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn kutsub lapsevanemaid üles ka mais võimalusel lapsi lasteaeda veel mitte tooma

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

lapsed Foto: Ove Maidla

21. aprill 2020 / Tartu Linnavalitsus otsustas tänasel istungil, et kuivõrd eriolukorrast tulenevalt lasteaiateenus tavapäraselt ei toimi, ei nõuta lapsevanematelt linna lasteaedades ja -hoidudes koha kasutamise eest tasu ka maikuus.

Et eriolukorrast tingituna lasteaia ja -hoiuteenus tavapärasel moel sisuliselt ei toimi, on Tartu Linnavalitsus varasemalt juba loobunud lapsevanematelt kohatasu nõudmisest perioodi 16. märts kuni 30. aprilli eest. Eriolukorra ajal ei ole linna lasteaedades kohalolevate laste arv päeviti olnud suurem kui 200, kokku finantseerib linn enam kui 6000 lasteaia- või -hoiukohta.

Kuna koolid jäävad kuni õppeaasta lõpuni distantsõppele ja suuremates gruppides õpilasi koolimajadesse ei kogune, siis soovitab linnavalitsus võimalusel ka lasteaialapsi jätkuvalt kodus hoida. "Eriolukorra ajal, mil endiselt püsib nakkusoht, soovitame kõiki kogunemisi vältida ja nii kooli- kui ka lasteaialastel kodus püsida," ütles linnapea Urmas Klaas.

Linn hüvitab saamatajääva kohatasu ka neile eralasteaedadele ja lapsehoiuteenuse osutajatele, kes jätavad maikuus Tartus elavate laste eest kohatasu küsimata. See toetus on mõeldud eralasteaedadele, kes küsivad vanematelt kohatasu munitsipaallasteaedadega samadel alustel.

Lasteaiatasu vabastusega maikuuks jääb linnaeelarvesse laekumata ligi 370 500 eurot ja kulupoolele lisandub ka eralasteaedadele makstav hüvitus 92 000 eurot.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 21.04.2020