Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Arhitektuuri ja ehituse osakond

5. oktoober /

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Ringtee tn 75a kaubandushoone ümberehitamiseks;
1.2. Ringtee tn 75 kaubandushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.3. Riia tn 2 multifunktsionaalse hoone 3. korruse ümberehitamiseks;
1.4. Ujula tn 15 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
1.5. Väike-Tähe tn 20 ärihoone püstitamiseks;
1.6. Pikk tn 43 // 45 // 47 korterelamu-ärihoone püstitamiseks;
1.7. Lehola ja Tervishoiu tänavatel kaugküttetorustiku ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Puiestee tn 101 üksikelamule;
2.2. Lille tn 9 noortekeskus-kohvikule;
2.3. Tähe tn 103 Tartu Forseliuse Koolile.

3. Projekteerimistingimused:
3.1. Tammekuru tn 10 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.2. Teguri tn 47 hoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
3.3. Alevi tn 5 kahe korteriga elamu ehitusprojekti koostamiseks;
3.4. Piiri tn 20 korterelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 12. jaanuari 2016. a korralduse nr 24 "Ehituslubade väljastamine ja hoonele aadressi määramine" p 1.2, millega otsustati väljastada ehitusluba Ringtee tn 75a kaubandushoone ümberehitamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12. jaanuaril 2016. a väljastatud ehitusluba nr 1612241/00023, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning uue ehitusloa taotlemisega Ringtee tn 75a kaubandushoone ümberehitamiseks;
2. Tartu Linnavalitsuse 12. jaanuari 2016. a korralduse nr 24 "Ehituslubade väljastamine ja hoonele aadressi määramine" p 1.1, millega otsustati väljastada ehitusluba Ringtee tn 75 kaubandushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12. jaanuaril 2016. a väljastatud ehitusluba nr 1612229/00063, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning uue ehitusloa taotlemisega Ringtee tn 75 kaubandushoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks;
3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 11. mai 2015. a korralduse nr 508 "Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p 2.11, millega otsustati väljastada ehitusluba Taara pst 6 korterelamu rekonstrueerimiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 12. mail 2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512239/01751, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning ehitusteatise esitamisega;
4. Tartu Linnavalitsuse 22. mai 2012. a korralduse nr 542 "Ehituslubade väljastamine" p 1.5, millega otsustati väljastada ehitusluba Kruusamäe tn 32 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 22. mail 2012. a väljastatud ehitusluba nr 1353/12, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning ehitusteatise esitamisega;
5. Tartu Linnavalitsuse 30. septembri 2008. a korralduse nr 1040 "Ehituslubade väljastamine" p 1.8, millega otsustati väljastada ehitusluba Ujula 15 üksikelamu laiendamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30. septembril 2008. a väljastatud ehitusluba nr 2441/08, seoses ehitusloale kantud ehitise oluliste tehniliste andmete muutumisega ning uue ehitusloa taotlemisega Ujula tn 15 üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

Viimati muudetud 05.10.2016