Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada ehitus- ja kasutusload ning projekteerimistingimused

Arhitektuuri ja ehituse osakond

27. oktoober /

Tartu Linnavalitsus otsustas väljastada

1. Ehitusload:
1.1. Ülikooli tn 2a ärihoone püstitamiseks;
1.2. Sepa tn 15h boilerijaama hoone lammutamiseks;
1.3. Tamme pst 36 kaugküttetorustiku ehitamiseks.

2. Kasutusload:
2.1. Rebase tn 12a püstitatud AS Infotark Tartu müügiesindusele;
2.2. Veeriku tn 41 ümberehitatud õppehoone osale;
2.3. Räägu tn 30 püstitatud ridaelamule kõrvaltingimusega istutada hekk hiljemalt 30.06.2017;
2.4. Võru tn 163 püstitatud ridaelamu II ehitusjärgule;
2.5. Supelranna tn 7 laiendatud üksikelamule;
2.6. Tähe tänavale (lõigus Vaba tänav - Tähe tn 2) ehitatud veetorustikele;
2.7. Leevikese tänavale (lõigus Lemmatsi tänav - Vaarika tänav) ja Vaarika tänavale (lõigus Leevikese tänav - Aardla tänav) ehitatud veetorustikele;
2.8. Tamme põik tänavale (lõigus Tamme põik tn 1 - Tamme põik tn 8) ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.9. Riia ja Filosoofi tänavate ristmikule ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.10. Pikale tänavale (lõigus Kivi tänav - Pikk tn 10) ehitatud kanalisatsioonitorustikele;
2.11. Fr. R. Kreutzwaldi tn 52 // F. Tuglase tn 7 ja Fr. R. Kreutzwaldi tänavale (lõigus Fr. R. Kreutzwaldi tn 52 // F. Tuglase tn 7 - Fr. R. Kreutzwaldi tn 1b) ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.12. Jalaka tänavale (Ringtee tn 14 juures [Tartu linna piires]) ehitatud veetorustikele;
2.13. Kartuli tänavale (lõigus Herne tänav - Oa tänav), Marja tänavale (lõigus Marja tn 21a - Oa tn 19), Oa tänavale (lõigus Oa tn 5 // 7 - Marja tänav) ja Oa tn 17 ehitatud sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.14. Savi tn 6, Savi tn 8 ja Vaarika tn 1 ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.15. Kastani tänavale (lõigus Riia tänav - Võru tänav) ehitatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikele;
2.16. Kalevi tänavale (lõigus Kuu tänav - Tehase tänav) ja Kalevi tänavale (lõigus Marta tänav - Õnne tänav) ehitatud kanalisatsioonitorustikele.

3. Projekteerimistingimused:
3.1. Kalmistu tn 7 korterelamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsustas tunnistada kehtetuks:
1. Tartu Linnavalitsuse 22.06.2015. a korralduse nr 724 "Ülikooli 2a ehituslubade väljastamine ja katastriüksuse aadressi muutmine" p. 1.1., millega otsustati väljastada ehitusluba Ülikooli tn 2a teenindus- ja büroohoone püstitamiseks kõrvaltingimusega enne ehitustööde alustamist esitada Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale konstruktiivse osa ehitusprojekti ekspertiis ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 30.06.2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512219/07746, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning uue ehitusloa taotlemisega Ülikooli tn 2a ärihoone püstitamiseks;
2. Tartu Linnavalitsuse 22.06.2015. a korralduse nr 724 "Ülikooli 2a ehituslubade väljastamine ja katastriüksuse aadressi muutmine" p. 1.2., millega otsustati väljastada ehitusluba Ülikooli tn 2a tugimüüri püstitamiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 26.06.2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512219/07556, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning ehitusteatise esitamisega. Muutunud on ehitusloale kantud ehitise tehnilised andmed;
3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 19.07.2011. a korralduse nr 818 "Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade väljastamine" p. 2.6., millega otsustati väljastada ehitusluba Pikk tn 82 korterelamu osaliseks rekonstrueerimiseks ning arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt 19.07.2011. a väljastatud ehitusluba nr 1462/11, seoses ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse ning ehitusteatise esitamisega.

Viimati muudetud 27.10.2016