Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Tiina Pitk

1. detsember /

Hipodroomi ja Kalevi tänaval kavandatakse taastusremonti

Linnavalitsus sõlmib lepingu RoadWest OÜga Hipodroomi tänava Metshaldja ja Kraavikalda vahelise lõigu taastusremondiks kogumaksumusega 53 067 eurot. Tööde käigus freesitakse sõidutee katend, vahetatakse kaevuluugid, asfalteeritakse sõidutee ja markeeritakse tänav.

Linnavalitsus sõlmib lepingu ASiga YIT Eesti Kalevi tänava sõiduteekatte taastusremondiks maksumusega 23 976 eurot. Tööde käigus freesitakse sõidutee katend, vahetatakse vajunud kaevuluugid, asfalteeritakse sõidutee ja tehakse markeerimistööd. Teekatte uuendatakse  Vaba ja Saekoja tänava vahelises lõigus.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Remonditakse Annelinna kõnniteed
 
Annelinna kõnniteede asfalteerimise II etapi hankel oli edukas AS TREF, kes pakkus asfalteerimise ruutmeetri ühikuhinnaks 19,14 eurot.
Annelinna tänavavavalgustuse rekonstrueerimise järgselt taastatakse kõnniteed täislaiuses. Töö mahtu kuulub kõnnitee asfaldi väljavahetamine, aluse tasandamine, kaevude reguleerimine, äärekivide paigaldus ja vajadusel tehakse ka haljastustööd. Asfalteerimise kogumaht on ligi 22 570 m2 ning tööde kogumaksumus on kuni 432 000 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn lisab teeregistrisse teid

Linnavalitsus saatis volikogule kohalike teede nimekirja muutmise eelnõu, millega soovitakse nimekirja lisada viis uut teed (Inseneri, Oa 37, 39, 41, 43, 45, 47 juurdepääsutee, Ihaste tee ring,  Ihaste põik ring, Kristalli tänav).  
Riiklikusse teeregistrisse soovitakse lisada ka Tartu linna kohalike teede nimekirja ülekantud endise Tähtvere valla territooriumil asuvad uued teed: Hiieküla, Hiieküla tn ühendustee, Hiieküla 3, 5, 7 juurdepääsutee, Hiieküla 9, 11, 13, 15 juurdepääsutee, Hiieküla 17, 19, 21, 23 juurdepääsutee, Hiiekaare ja Aisa tänav.
Kui muudatused sisse viiakse, siis on Tartu linna kohalike teede nimekirjas 1166 teed kogupikkusega 412 613 meetrit.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kalda teele planeeritakse uusi hooneid

Linnavalitsus algatas Kalda tee 39 krundi detailplaneeringu koostamise, et kaaluda  võimalusi kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ehitusõiguse määramiseks. 6000 m² suurune hoonestamata planeeringuala asub Annelinnas Kalda Maxima ja Annelinna keskuse vahel.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Nõlvaku Kodu sai ehitusloa

Ehituslubade seas väljastati ehitusluba ka Nõlvaku tn 10 üldhooldekodu ehitamiseks. Nõlvaku Kodu eelprojekt näeb ette paralleelselt Nõlvaku tänavaga ühekorruselise üldhooldekodu rajamise. Hoone teenuskohtade arvuks on planeeritud 20.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 14 404 eurot:
8925 eurot Tartu Forseliuse Koolile võimlasse uue põrandakatte paigaldamiseks;
5479 eurot tööjõukuludeks seoses töötaja pensionile siirdumisega.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 01.12.2020