Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

2. veebruar /

Linn ostab hõbelusikaid

Linnavalitsus sõlmib OÜga Juveel lepingu 600 hõbelusika ostmiseks maksumusega 28 548 eurot. Tartu vapiga kaunistatud hõbelusikad lähevad kingituseks eelmisel aastal sündinud väikestele tartlastele. Seoses COVID-19 pandeemiaga on vahepeal mitmed hõbelusikate kinkimise tseremooniad vahele jäänud, kuid nendega on kavas jätkata niipea, kui olukord seda võimaldab. Esialgsete plaanide kohaselt on kavas jätkata märtsikuus.
Hõbelusikate kinkimise traditsioon algas Tartus 2005. aastal.
Lisainfo: avalike suhete osakonna spetsialist Marii Tomson, tel 5823 0667 .

Pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu soovitakse leevendada konverentsitoetuse tingimust

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega soovitakse muuta konverentsitoetuste maksmise tingimust 2021. aastal läbiviidavates taotlusvoorudes. Eelnõu kohaselt alandatakse minimaalset ööbimiste arvu 2021. a taotletava konverentsitoetuse puhul 100 ööbimisele. Covid-19 pandeemiast lähtuvate reisipiirangute tõttu on konverentside korraldajatel raskusi kokku saada seni nõutud osalejate, sh ööbijate arve (minimaalselt 200 ööbimist). Osaliselt toimuvad konverentsid hübriidvormis või muul moel. Eelnõuga soovitakse teha ajutine leevendus konverentsitoetuse ööbimisarvu nõudes, et toimuvad konverentsid saaksid linnalt toetust ka juhul, kui suuremaid ööbimiste arve saavutada ei ole võimalik.

Tavakohaselt on ka sel aastal kaks toetuse taotlemise vooru. Toetuse taotlus konverentsile, mis toimub 1. juulist kuni 31. detsembrini 2021, tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2021. a, ja konverentsile, mis toimub 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2022, tuleb esitada taotlus hiljemalt 1. oktoobriks 2021. a.
Lisainfo: Tartu Konverentsibüroo äri- ja konverentsiturismi valdkonna koordinaator Dana Neemre, tel 513 7946.

Kiireloomulisi remonttöid hakkab tänavatel tegema Rattar OÜ

Linnavalitsus sõlmib tänavatel väikesemahuliste ja avariiohtlike remonttööde tegemiseks lepingu  Rattar OÜga. Lepingu mahtu kuuluvad kiireloomulised tööd - näiteks sildade avariiremondid, tänavasillutise kiireloomulised parandused ja kiireloomulised kaevetööd tänavatel, kaevude korrigeerimised jmt. Töid tehakse pakutud ühikhinna alusel.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tähe 4 planeeringu algatamise eelnõu läks volikokku

Linnavalitsus saatis volikogule Tähe 4 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise eelnõu, et kaaluda sinna äri- ja büroohoonetele ehitusõiguse määramise võimalusi.
Planeeringuala suurusega 2,3 ha asub kesklinnas ja piirneb Tähe ja Päeva tänava, loodusmaja taguse pargi ja Lille tänava äärsete kruntidega. Krundile ulatuvad kinnismälestiste kaitsevööndid. Planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused, mis võetakse planeeringu koostamisel aluseks. Parima linnaehitusliku lahenduse saamiseks on läbiviidud planeeringuvõistlus. Võidutööga arvestatakse planeeringu koostamisel.
Krundil asub viiekorruseline büroo- ja õppehoone, mis soovitakse rekonstrueerida ja laiendada.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linna kerkib uusi korterelamuid

Linnavalitsus väljastas muude ehitiste seas ehitusload korterelamu püstitamiseks Kvartsi 10 ja Ropka 2 kinnistule. Kvartsi 10 kavandatakse kolmekorruselist 30 korteriga elamut ja Ropka 2 krundile kolmekorruselist 45 korteriga elamut.

Linn kavandab küsitlust "Tartlane ja keskkond 2021"

Linnavalitsusele anti ülevaade küsitluse "Tartlane ja keskkond 2021" korraldamise kohta. Elanike arvamusuuringut korraldatakse tänavu juba kuuendat korda. Esimene küsitlus toimus aastal 1997 ning viimane aastal 2016.

Küsitluse eesmärgiks on selgitada välja, kuidas tartlased hindavad oma elukeskkonna erinevaid aspekte, missugused on nende keskkonnaalased hoiakud ning kuidas need hinnangud ja hoiakud on võrreldes varasemate uuringutega muutunud. Tänu võrdlusandmetele saadakse hea ülevaate sellest, millistele valdkondadele tuleks linnas järgnevatel aastatel rohkem tähelepanu pöörata. Lisaks annavad uuringu tulemused sisendi Tartu linna uue arengukava koostamisel ning uuringu andmebaasi saavad soovi korral hiljem kasutada ka kõrgkoolide õppurid ja teadlased.

Hetkel on käsil küsitlusankeedi korrigeerimine. Täiendusettepanekuid on laekunud seoses uue energia ja kliimakavaga, SmartEnCity projektiga ning kultuuripealinn Tartu 2024 meeskonnalt. Hange küsitluse läbiviimiseks ja andmete analüüsiks on kavas korraldada veebruari lõpus ning uuringu tulemusi võib oodata  juuni lõpuks.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 10 000 eurot jalgpalliklubile FC Helios kunstmuru soetamiseks jalgpalliklubi uude jalgpallisaali (Ilmatsalu 3). Ettevõtmisega parandatakse eelkõige laste treeningutingimusi ja kunstmurukattega jalgpallisaali saab kasutada ka Veeriku kool kehalise kasvatuse tundideks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 02.02.2021