Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

2. juuli /

Linn kaasrahastab hajaasustuse programmi toetusi

Tartu linn kaasfinantseerib hajaasustuse programmi raames esitatud projekte kuni 43 421 euroga. Positiivse hindamistulemusega projektide toetuse kogusumma on 86 842 eurot.
Hajaasustuse programmi raames esitasid Tähtvere elanikud kokku 22 taotlust. Toetust küsiti nii uute puurkaevude ja veetorustike rajamiseks kui ka vajalike seadmete soetamiseks. Kanalisatsioonisüsteemide osas sooviti rajada imbväljakuid, üks taotlus esitati ka juurdepääsuteede parendamiseks.
Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja omaosalus on kolmandik projekti maksumusest, ülejäänud osa jagavad võrdselt riik ja Tartu linn.
Lisainfo: välisprojektide teenistuse juhataja Marek Treufeldt, tel 525 9832, marek.treufeldt@raad.tartu.ee

Raatuse tervisekeskus sai ehitusloa

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Raatuse tn 21 tervisekeskuse püstitamiseks ja  Põik tn 3 parkimismaja  rajamiseks.
Raatuse tn 21 krundile nähakse ette kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega tervisekeskuse ning Põik tn 3 krundile kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega parkimishoone ehitamine. Tervisekeskuse esimesele korrusele on kavandatud fuajee, registratuur, garderoob, apteek, kohvik ja muud äriruumid ning füsioteraapia koos vajalike abiruumidega. Kolmandal, neljandal ja osaliselt ka viiendal korrusel paikneb perearstikeskus. Kuuendale korrusele tulevad väljarenditavad eriarstiabi ruumid.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Signe Sarik, tel 7361 178, 523 7362.

Eestimaa suvemängudest osavõtjad saavad tasuta sõidu õiguse

Linnavalitsus annab Eestimaa suvemängudest osavõtjatele 12.- 14. juulini tasuta sõidu õiguse Tartu linnaliinibussides.
Tartus toimuvatele Eestimaa suvemängudele on oodata umbes 4000 osavõtjat. Suurejooneline spordisündmus toimub iga nelja aasta tagant ning sellest võtavad osa kohalike omavalitsuste ja maakondade võistkonnad. Võisteldakse 25 erineval spordialal.
Eestimaa suvemänge korraldab Spordiliit Jõud koostöös Tartu Linnavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartumaa Spordiliiduga.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Planeeringud

Linnavalitsus kehtestas Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus Kalda tee 27 ja Kalda tee 29 kruntidele ärihoonete rajamiseks. Planeeringuala suurusega ligikaudu 2,5 ha asub Annelinnas.

Linnavalitsus algatas Aardla tn 23 krundi detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi ärihoone ja parkimismaja rajamiseks. 6100 m2 suurune planeeringuala asub Ropka linnaosas.Olemasolevat krundisisest hoonet soovitakse laiendada 3-korruseliseks ning ehitada juurde uus 3-korruseline hoone. Lisaks soovitakse rajada kahte hoonet ühendav parkimismaja.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 11 120 eurot:
500 eurot OÜle Pimik filmi "My Father The Sp"“ esilinastuse ja sellega seotud sündmuste korraldamiseks;
680 eurot SAle Tartu Loomemajanduskeskus toetamaks Estonian Fashion Festivali kahe meeskonna liikme osalemist rahvusvahelisel üritusel International Young Designers Contest Kiievis;
9940 eurot linnakantseleile tööjõukuludeks seoses töötaja töölt lahkumisega.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 02.07.2019