Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

2. august /

Aleksandri tänav saab osaliselt uue katte

Linnavalitsus tunnistas Aleksandri tn (lõigus Soola kuni Aida tn) rekonstrueerimise riigihankel edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumuse kogumaksumusega 183 600 eurot. AS Tartu Veevärk tellimusel toimuvad Aleksandri tänaval sademeveekanalisatsiooni ehitustööd. Seetõttu pidas linnavalitsus oluliseks ka tänavakate ehitada. Linnavalitsuse korraldatud riigihange sisaldab tänava sõidutee ja jõepoolse kõnniteekatte taastamist ning tänavavalgustuse ehitust. Taastatava tänavalõigu kogupikkus on 426 meetrit. Tänava vasakule poole rajatakse 2,5 meetri laiused parkimisalad, sõidutee laiuseks jääb nendes kohtades 5,5 meetrit, teistes kohtades sõidutee laiust ei muudeta. Tänava vasakus servas asendatakse äärekivi ja ehitatakse 2 meetri laiune kõnnitee. Rekonstrueerimise käigus rajatakse 12 valgustuspunkti. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Inglisilda remonditakse

Linnavalitsus otsustas sõlmida töövõtulepingu Haspo Restauraator OÜga kogumaksumusega 24 584 eurot Inglisilla remonttööde tegemiseks. Inglisilla remonttööd tulenevad osaliselt 16. mail 2019 toimunud kahjujuhtumist, milles käigus Päästeameti sõiduk vigastas silla sambaid. Lisaks kahjujuhtumist tulenevatele töödele puhastatakse ja värvitakse veel silla käsipuid, vahetatakse välja puitosi ja tehakse krohviparandusi. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tänavate remonti pritskillustikuga teeb OÜ Roadwest

Linnavalitsus otsustas sõlmida töövõtulepingu OÜga Roadwest Tartu linna tänavate remontimiseks pritskillustikuga ühikhinnaga 1440 eurot/tonn. Töid tellitakse hinnanguliselt 60 000 euro ulatuses. Pritskillustikuga remonditakse tänavaid, kus esineb hulgaliselt vuukide suurenemisi, võrkpragusid ja katte pealmise osa lagunemisi. Katte ja pragude remonti tehakse bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga, kasutades mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud elektrooniliselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kutsehariduskeskus saab uut mööblit

Linnavalitsus tunnistas Tartu Kutsehariduskeskusele koolimööbli hankimise riigihankel edukaks AS Standard pakkumuse kogumaksumusega 59 690 eurot, Infotark AS pakkumuse kogumaksumusega 60 043 eurot ja AS Inest Market pakkumuse kogumaksumusega 93 495 eurot. Hankega saab Kutsehariduskeskus peamiselt laudu ja erinevaid toole (arvutitoolid, õppeklasside toolid, kontoritöötajate töötoolid).

Ilmatsalu koolis rekonstrueeritakse kanalisatsiooni välisvõrk

Linnavalitsus otsustas sõlmida lepingu Ilmatsalu Põhikooli kanalisatsiooni välisvõrgu rekonstrueerimistöödeks Extcross OÜga  maksumusega 27 241 eurot. Olemasolevad torustikud on amortiseerunud. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 02.08.2019