Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

3. juuli /

Tartu linn ostab põhikoolidele ujumistunde

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu Ujumise Spordiklubi MTÜga kogumaksumusega 157 040 eurot, millega tellitakse järgmiseks kolmeks õppeaastaks ujumisõpet Tartu põhikoolide õpilastele. Ujumisõpperühmade arv: 2018/2019. õppeaastal 43 õpperühma, 2019/2020. õppeaastal 42 õpperühma ja 2020/2021. õppeaastal 43 õpperühma.

Tartu linn on aastaid toetanud põhikoolide õpilaste kohustuslikku ujumisõpetust, kuna ujumisoskuse omandamine on esimese kooliastme õpilastele ette nähtud põhikooli riiklikus õppekavas. Samuti aitab laste ujuma õpetamine ennetada uppumisohtu sattumist täiskasvanuna. Lisainfo: haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe, tel 7361 425, 5919 0958.

Forseliuse kooli keemia- ja füüsikaklass saavad erimööbli

Linnavalitsus tunnistas Tartu Forseliuse kooli eriklasside mööbli hankimise riigihankel edukaks OÜ Medkoe pakkumuse kogumaksumusega 46 693 eurot. Riigihanke eesmärk on rekonstrueerida Tartu Forseliuse kooli keemia- ja füüsikaklassi sisustus. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Annelinna Gümnaasiumis hakkab toitlustama P. Dussmann Eesti OÜ

Linnavalitsus tunnistada riigihanke "Teenuse osutamise kontsessioon Tartu linna koolidele toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks" kolmandas osas (Tartu Annelinna Gümnaasium) edukaks P. DUSSMANN EESTI OÜ pakkumuse.  Hankega otsiti Tartu Annelinna Gümnaasiumile toitlustajat viieks aastaks. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks oli koolides pakutav menüü ja koolis pakutav toit. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Turu tn jäätmejaama hakkab haldama AS Eesti Keskkonnateenused

Linnavalitsus tunnistas Turu 49 asuva jäätmejaama haldamise riigihankel  edukaks ASi Eesti Keskkonnateenused pakkumuse kogumaksumusega 358 800 eurot. Riigihange hõlmab aastaid 2019-2021. Jäätmejaama külastajate arv ja  jäätmete kogused on aasta-aastalt kasvanud. Jäätmejaamas võetakse vastu varasemast rohkem jäätmeliike ning pikenenud on jäätmejaamade lahtiolekuajad. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus tellib kaardirakenduse liinivõrgu muudatusettepanekute kogumiseks

Linnavalitsus otsustas sõlmida töövõtulepingu OÜga Positium LBS ühistranspordi liinivõrgu muudatusettepanekute kogumise kaardirakenduse koostamiseks maksumusega 27 840 eurot. Tartu Linnavalitsusel on valmimas Tartu ühistranspordi liinivõrgu analüüs ja tulevase liinivõrgu lahendus. Analüüs koos liinivõrgu muudatusettepanekutega valmib eelseisvaks suveks ja suunatakse avalikule arutelule augusti teises pooles. Avalike arutelude raames soovib linnavalitsus pakkuda kodanikele võimalust veebirakenduse abil võrrelda täna kehtivaid sõiduplaane planeeritavatega ning anda võimaluse ühistranspordi korraldamisel (liinivõrgu ja sõidugraafikute planeerimisel) kaasa rääkida ja tagasisidet anda. Linnavalitsuse huvi on tagasiside ja muudatusettepanekute kogumine ning selle põhjal paremate planeerimisotsuste tegemine. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linnavalitsus moodustas hoolduskoordinaatori ametikoha

Linnavalitsus otsustas moodustada Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja alluvusse hoolduskoordinaatori töökoha tähtajaga 1. august 2018 kuni 31. juuli 2019. Hoolduskoordinaatori ülesandeks on aidata inimesel jõuda õigel ajal talle vajalikule tervishoiu- või sotsiaalteenusele. Selleks hindab ta koostöös perearstide ja lähedastega inimese seisundit ja toimetulekut igapäevaeluga, teeb koostööd Tartu linna sotsiaaltööspetsialistidega ning aitab inimesel ja tema lähedastel orienteeruda tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis. Projekti partneriks Tartu linnale on OÜ Tartu Kesklinna Koduõendus ja OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskus, kelle ruumides hoolduskoordinaator tööle asub. Nii saab hoolduskoordinaator olla sealsete perearstidega võimalikult tihedas kontaktis ning vähendada ka perearstide koormust, mis tuleneb sotsiaalteenustele suunamisest ja sellealasest nõustamisest. Hoolduskoordinaatori ametikoht loodi projekti "Toetuse andmine hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks" raames ja  seda rahastab Sotsiaalministeerium. Lisainfo: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots, tel 7361 321, 5358 6559.

Reservfond

Linnavalitsus otsustas eraldada linnavalitsuse reservfondist 600 eurot mittetulundusühingule Tegusad Eesti Noored Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessiooni korraldamiseks Tartus.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 03.07.2018