Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
27°
27°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Tartu Raekoda Foto: Mana Kaasik

4. mai /

Võru-Aardla ja Aardla-Jalaka ristmike foorisüsteeme uuendatakse

Linnavalitsus andis loa sõlmida hankelepingu Võru-Aardla ja Aardla-Jalaka ristmike foorisüsteemide rekonstrueerimiseks IB Foor OÜga. Töö käigus vahetatakse välja 20 amortiseerunud jalakäija nupp-summerit; paigaldatakse 4 uut fooride videoandurit; paigaldatakse 4 sekundilugejat koos foorikorpusega; teostatakse vajalikud kaabeldus-, kaeve- ja tagasitäitetööd ning ja teekatete taastamistööd; tehakse muudatused fooriprogrammides. Lisatavad fooriandurid muudavad ristmikku adaptiivseks eelkõige õhtusel ja öisel ajal, kui liiklustihedus on väiksem. Muudatuse tulemusena saavad sõidukid rohelise tule ristmikule jõudmise järjekorras. Tööd lähevad maksma 29 421 eurot.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Linnavalitsus taotleb luba tänavate säilitusremondi hankeks

Linnavalitsus taotleb volikogult luba korraldada riigihange Tartu linna tänavate säilitusremondiks järgmisest aastast kuni 2024. aasta lõpuni. Tööd hõlmavad asfaltkattega tänavate remonti koos eelneva freesimisega ning kruusa- ja freespurust kattega tänavate ning sillutiskivist kattega tänavate remonditöid. Talveperioodil peab töövõtja tegema ajutist remonti, kus kahjustunud katend remonditakse, kuni seda saab soodsate ilmastikuolude saabudes sobiva tehnoloogiaga remontida. Töid tellitakse vastavalt tekkinud vajadusele ja arvestades linnaeelarvesse planeeritud vahendeid. 
 
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Tartu linna teekatte märgistustööde hankel oli edukas KiirWarren.KL OÜ 

Linnavalitsuus tunnistas Tartu linna teekatte märgistustööde hankel edukaks KiirWarren.KL OÜ pakkumuse, mis oli 394 978 eurot. Leping sõlmitakse 2024. aasta lõpuni. Töid tellitakse vastavalt tekkinud vajadusele ja linna eelarvelistele võimalustele. Töövõtja peab andma garantii, mis ei tohi termoplastikuga teostatud töödel olla lühem kui 2 aastat ja värviga teostatud töödel alla 6 kuu.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool, tel 736 1286; 502 7891.

Linnavalitsus ostab haridusasutustesse süsinikdioksiidi mõõturid

Linnavalitsus eraldab reservfondist 21 420 eurot süsinikdioksiidi mõõturite ostuks. Lähtuvalt majandus- ja taristuministri määrusest "Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras" soovib linnavarade osakond soetata haridusasutustele süsinikdioksiidi mõõturid. Korrektne õhuvahetus aitab vähendada viiruse kontsentratsiooni siseõhus, mis omakorda vähendab viirusega nakatumistõenäosust. Mõõturid jagatakse haridusasutuste vahel nii, et igasse kooli/lasteaeda saaks kolm mõõturit. 

Lisainfo: rahandusosakonna juhataja Külli Lust, tel 736 1148, 505 9643.

Linnavalitsus toetab 4000 euroga kampaaniat Eesti Kevade Maitsed

Linnavalitsus toetab OÜ Haverat 4000 euroga kampaania "Eesti Kevade Maitsed" korraldamisel. Kampaanias osalevad söögi- ja majutuskohad, millel on potentsiaali olla oma asukoha mainekujundajad ja on atraktiivsed siseturismi ja välisturismi suurendamise seisukohalt. Kampaania toetab pandeemia tõttu kannatanud söögikohti ja majandusasutusi ning aitab kaasa külalislahkuse imagoliidrite püsimajäämisele.

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 04.05.2021