Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Raekoja plats Foto: Meelis Lokk

4. juuli /

Riia 25 staadioni juures olev aed saab korda

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu OÜga VIIMET Riia 25 aia remonttöödeks maksumusega 12 584 eurot. Hanke sisuks on Riia  25  betoonpostidega puitaia restaureerimine ja remonttööd. Aed asub Tartu Mart Reiniku kooli kasutuses oleva staadioni ja Riia tänava vahel. Aed ei ole kaitse all, kuid asub kaitsealuste hoonete läheduses ja moodustab nendega ühe terviku. Seepärast tuleb aed säilitada võimalikult autentselt. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Maarja peremajasid projekteerib AS RTG Projektbüroo

Linnavalitsus tunnistas Tartu Maarja peremajade projekteerimise riigihankel edukaks ASi RTG Projektbüroo pakkumuse maksumusega 117 600 eurot. Riigihanke sisuks on nelja Tartu Maarja peremaja projekteerimine, mis asuvad Ujula 65, Ujula 67 ning Puiestee 126 (2 tk) kruntidel. Koostatakse üks peremaja tüüpprojekt ning see kohandatakse igale krundile vastavaks. Eesmärk on pakkuda intellektipuudega inimestele kogukonna toel iseseisvat toimetulekut. Uued hooned ehitatakse kuni 2-korruselised eramu-tüüpi hooned, igas hoones on 10 teenuskohta. Esimese korruse ruumidesse peab juurde pääsema ka ratastooliga, teise  korruse ruumid on planeeritud tavakasutusega. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Helliku lasteaia keldri veetorustikud saavad korda

Linnavalitsus otsustas sõlmida hankelepingu OÜga Extcross Tartu Lasteaia Hellik keldri veetorustike rekonstrueerimiseks kogumaksumusega 24 259 eurot. Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Koostöös ülikooliga korrastatakse Toomkiriku ümbrust

Linnavalitsus tunnistas Tartu Toomkiriku ümbruse rekonstrueerimise riigihankel edukaks Terasteenus OÜ pakkumus maksumusega 149 895 eurot, millest pool tasub Tartu Linnavalitsus ja teise poole Tartu Ülikool. Hanke sisuks on Tartu Toomkiriku ümbruse kõnniteede rekonstrueerimine ja sademevee äravoolu lahendamine. Sademevee kogunemine, imbumine Tartu Toomkiriku ümbruses on kahjustanud Toomkiriku ja sealsete tenniseväljakute vahelist nõlva. Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Turuhoone sai ehitusloa

Linnavalitsus otsustas väljastada ehitusloa Tartu turuhoone ümberehitamiseks. Kavas on turuhoone siselahenduse ja tehnosüsteemide rekonstrueerimine, et luua hoonele terviklik sisekujunduslahendus ja parandada funktsionaalsust turuhoonena. Hoone on ehitismälestis ning asub arheoloogilises kaitsevööndis. Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Reservfondist eraldati 11 174 eurot

  • Eesti Heliloojate Liidule 2424 eurot Tartut tutvustavate videoklippide filmimiseks World Music Day 2019 jaoks;
  • Tartu Ülikoolile 750 eurot Tartus korraldatava rahvusvahelise konverentsi „Geometric Foundations of Gravity” toetuseks;
  • Tartu Rahvaülikooli 30. sünnipäeva ürituste korraldamiseks 1500 eurot;
  • MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi 1500 eurot Euroopa meistrivõistlustel edukalt esinenud sportlase ja treeneri premeerimiseks;
  • 5000 eurot Tartu Ülikoolile Ihaste kiviaegse asulakoha uuringute läbiviimiseks.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 04.07.2017