Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

4. detsember /

Linn koostab keskkonnamüra vähendamise tegevuskava

Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 eelnõu. Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avaliku väljapaneku ajal (01.07-16.09.2018) laekus kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid 24 isikult ja organisatsioonilt. Need käsitlesid raudteemüra, liiklusmüra, avaliku korra ja heakorra tagamisega seotud müra ning meelelahutusasutuste müra. Ettepanekuid arutati 26. novembril toimunud avalikul arutelul.
Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti kohustatud iga 5 aasta järel esitama välisõhu strateegilisi mürakaarte ning müra vähendamise tegevuskava peamiste riigi territooriumil asuvate müraallikate kohta.
Lisainfo: keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 736 1248, 505 1087.

Kavandatakse uusi korterelamuid

Ehitusload anti teiste ehitiste seas korterelamute ehitamiseks Päeva tn 3 ja Kummeli tn 8a kruntidele. Päeva tänavale kavandatakse 4-korruselist 7 korteriga korterelamut, Kummeli tänavale nähakse ette 6-korruselise 23 korteriga elamu ehitamine.
Ehitusluba väljastati ka Aleksandri tn 53 korterelamu-büroohoone püstitamiseks. Aleksandri tn kavandatakse L-kujulise põhiplaaniga, 3-korruselist 20 korteri ja 8 mitteeluruumiga korterelamut-büroohoonet.

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Sepa tn 15e tootmishoone laiendamiseks. Projekteerimistingimustega suurendatakse krundi hoonestusala kuni 10% ulatuses. Krundi täisehitust ja muid ehitusõiguse näitajaid ei muudeta.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Ilmatsalu raamatukogust saab linnaraamatukogu harukogu

Linnavalitsus saatis linnavolikogule Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse eelnõu.
Põhimääruse muutmise peamiseks põhjuseks on Ilmatsalu raamatukogu liitmine Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukoguga. Ilmatsalu raamatukogu hakkab edaspidi tööle linnaraamatukogu harukoguna.
Teine suurem muudatuste rühm on seotud raamatukogu tegevuse ja ülesannetega. Kaasajal nähakse avaliku raamatukogu tegevuse esmase eesmärgina haritud ja aktiivse kodaniku kasvatamist ning inimeste toetamist nende igapäevaelus. Nendele keskendub tegevuste kirjelduses ka raamatukogu uus põhimäärus.
Lisainfo: kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul, tel 736 1351, 5271723.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 9200 eurot:
3500 eurot sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus sihtasutuse juhatuse liikme personaliotsingu kulude katteks;
5700 eurot targa linna brändingu metoodika loomise kaasfinantseeringuks.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
meediaspetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 04.12.2018