Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Riia tn 148 krundi skeem

5. mai /

Riia tänavale kavandatakse uusi äri- ja eluhooneid
 
Linnavalitsus algatas Riia tn 148 krundi detailplaneeringu koostamise, et kaaluda võimalusi maa-ala kruntimiseks ja ehitusõiguse määramiseks kuni viiekorruseliste kaubandus- ja teenindushoonete ning korterelamute rajamiseks.
 
Ligikaudu 4,6 ha suurune krunt asub Ränilinna linnaosas Riia, Ringtee ja Aardla tänava vahelisel alal. Hoonestamata alale planeeritakse elu- ja ärihooneid ning avalikult kasutatavat haljasala.
 
Riia tn 148 krunt asub linnaruumiliselt olulises kohas - riigimaanteede ja magistraaltänavate ristumiskohas ja lähipiirkonnas asuvad mitmed rohke külastajate arvuga ettevõtted. Sellest lähtuvalt tuleb enne ehitusõiguse andmist korraldada parima planeeringulahenduse leidmiseks ja arhitektuurse terviklahenduse tagamiseks arhitektuurivõistlus.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Ülikooli tn 7 hoone keldrisse ehitatakse baariruumid

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Raekoja plats 1 / Ülikooli 7 äri- ja eluhoone keldrikorruse ümberehitamiseks baariks. Projekt näeb ette Raekoja platsi äärde jääva madalama hoonemahu korrastamise, uue sissepääsu loomise ja keldrisse baari rajamise.

Jänese tänavale kavandatakse korterelamut

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Jänese tn 30 korterelamu püstitamiseks. Krundile kavandatakse kolmekorruselist 7 korteriga elamut.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Linn annab lasteaiale Puhh üürile Taara pst ruumid

Linnavalitsus sõlmib MTÜga Lasteaed Puhh üürilepingu Taara pst 8  esimesel korrusel asuvate ruumide kasutamiseks. Äriruumi üürileping sõlmitakse tähtajaga 1. septembrist 2020 kuni 15. juunini  2021. a .
Tartu linnale kuuluva Taara pst 8 ruume kasutab linnavalitsus ajutise lasteaiapinnana ajal, mil lasteaiahoonetes tehakse remonti. Kuni augustikuu lõpuni kasutab Taara pst ruume Pääsupesa lasteaed. Seejärel ei vaja kuni järgmise aasta suveni linnale kuuluvad lasteaiad asenduspinda ja üürileping sõlmitakse MTÜga Lasteaed Puhh.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 05.05.2020