Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

6. oktoober /

Linn soovib remontida Toomemäe kaevumajakese ja konserveerida linnamüüri

Tartu linn osaleb projektis "Toomemäe kaevumajakese restaureerimine ja Tartu linnamüüri konserveerimine", mis esitatakse rahastamiseks Muinsuskaitseametile. Projekti raames soovib linn restaureerida Toomemäel Toomkiriku läheduses asuva kaevumajakese ja konserveerida linnamüüri Laial tänaval paikneva osa.
Projekti kogumaksumus on 170 000 eurot ja linna omaosalus 34 000 eurot.
Positiivse rahastamisotsuse korral tehakse projektis kavandatud tööd ära järgmise aasta jooksul.

Staadioni tänavale tuleb kõnnitee

Staadioni tänava kõnnitee rekonstrueerimise hankel oli edukas Terasteenus OÜ.
Staadioni tänava jõepoolsele osale ehitatakse Lubja-Liiva tn vahelisel lõigul 2,5 meetri laiune asfaltkattega kõnnitee. Rajatava kõnnitee ja aedade vahele ehitatakse munakividest eraldusribad. Sademevesi juhitakse restkaevudesse.
Tööde kogumaksumus on 57 340 eurot ning lõpetamise tähtaeg 2021. aasta august.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Puulehti hakkab ära vedama Ragn-Sells AS

Linnavalitsus sõlmib Ragn-Sells ASiga lepingu puulehtede äraveoks linna kruntidelt, kus puud kasvavad eraisikutest krundiomanike puhastusaladel.
Töövõtja veab kokkulepitud asukohtadesse ladustatud puulehtedega täidetud plastkotid ära graafiku alusel kaks korda sügise jooksul (oktoobris ja novembris). Lepingu mahus veetakse ära orienteeruvalt 32 000 sajaliitrist plastkotti ja tagatakse kasutatud kottide taaskäitlus.
Lehevedu läheb linnale maksma 24 192 eurot.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn osaleb üle-euroopalises renoveerimise projektis

Linn osaleb projektis "ENSNARE - ENvelope meSh aNd digitAl framework for building REnovation ", mis esitatakse rahastamiseks Horizon 2020 programmi raames.
Projekti eesmärk on lihtsustada ja kiirendada elamute liginullenergiahooneteks renoveerimist. Katsetamiseks on valitud kolm pilootobjekti Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas - Eestis, Bulgaarias ja Itaalias.  
Projekti käigus luuakse digitaalne tööriist, millega toodetakse pilootobjektide renoveerimiseks vajalikud elemendid. Need peavad olema lihtsalt ja kiirelt paigaldatavad ning tagama renoveeritud hoone vastavuse kohalikele liginullenergiahoone nõuetele.
Projekti raames renoveeritakse Tartus linna omandis olev elamu Annemõisa 12, mis on kasutuses vangistusest vabanenute rehabilitatsioonikeskusena.
Projekt kestab 48 kuud ja selle kogumaksumus on 298 359 eurot, linna omaosalus puudub.
Lisainfo: linnavarade osakonna analüütik Kaspar Alev, tel 7361 294, 524 2859.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 06.10.2020