Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
14°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Kalle Paalits

6. november /

Uued ärihooned said ehitusload

Muude objektide seas väljastati tänasel istungil ehitusluba ka Paju tänav 2 ärihoone püstitamiseks ja Võru tänav 176 tankla-büroohoone rajamiseks.

Paju 2 ärihoone ehitusprojekt näeb ette Anne kanali ja jalakäijate silla vahelisele alale Emajõe äärde 16 maapealse korrusega ja 3-korruselise parkimismajaga ärihoone püstitamise. Ärihoone esimesele korrusele on kavandatud pargi ja Emajõe poole avanev restoran, ülejäänud korrustele bürooruumid. Kuni 250 parkimiskohaga parkimismaja on paigutatud Pika tänava poole ning on ühendatud büroohoone osaga teise korruse tasapinnal.

Võru tn 176 krundile kavandatakse tankla ja kahekorruselise ärihoone ehitust. Hoone esimesele korrusele tulevad tankla kohvik, müügisaal ja autopesula ning  teisele korrusele büroopinnad. Aardla tänava poolsele küljele on ette nähtud kaks tankurisaart nelja tankuriga.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Moodustati linnaruumi ekspertgrupp

Linnavalitsus moodustas linnaruumi ekspertgrupi, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse, Tiigi Seltsimaja, Tartu Linnamuuseumi, Kõrgema Kunstikooli Pallas, SA Tartu Keskkonnahariduskeskus, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Arhitektide Liidu ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajad. Ekspertgrupi töösse kaasatakse teiste organisatsioonide esindajaid vastavalt käsitletavatele teemadele.

Ekspertgrupp aitab kaasa Tartu linna avaliku ruumi kujundamisele pidades silmas linna kui tervikut. Linnaruumi kujundamisse kaasatud eksperdid nõustavad linna oluliste avaliku mõjuga objektide läbimõtlemisel idee tasemest kuni nende edasise kavandamise, rajamise, korrastamise, taastamise ja teisaldamiseni.
Ekspertgrupi kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle tööd juhib arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Planeeringud

Linnavalitsus algatas Kalda tee 35 krundi detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi kuni 3-korruselise ärihoone ehitusõiguse määramiseks. Planeeritav ala suurusega ligi 1800 m² asub Annelinnas ja on hoonestamata. Vahetus naabruses asub Annelinna keskus.
Planeeritava hoone ehitisealuseks pinnaks soovitakse määrata vähemalt 1231 m² .

Linnavalitsus algatas Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu ehitusõiguse määramiseks korterelamute rajamiseks. Ülejõe linnaosas asuv 3000 m² suurune planeeringuala on hoonestamata. Krundile kavandatakse kuni kolme hoonet ehitisealuse pinnaga kokku 800 m².  Hoonetel oleks kolm maapealset ja üks maa-alune korrus, lisaks katusealune korrus, korterite koguarv 30.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna inseneriteenistuse juhataja Mati Raamat, tel 736 1156, 507 9650.

Lasteaias Ristikhein remonditakse rühmaruume
 
Linnavalitsus sõlmib hankelepingu Deckol OÜga Ristikheina lasteaia Mõmmikute rühmaruumi remonttöödeks kogumaksumusega 39 309 eurot.
Remondi käigus paigaldatakse ruumidesse akustilised ripplaed, ehitatakse uued aluspõrandad ja rekonstrueeritakse elektriseadeldised.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 06.11.2018