Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
20°
20°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

8. juuni /

Linn annab Karlova Seltsile maad kogukonnaaiaks

Linnavalitsus sõlmib MTÜga Karlova Selts maa tasuta kasutamise lepingu. Selts saab avatud aiana kasutamiseks Aleksandri tn 41/43 kinnistust 1021 m2 suuruse ala. Lepingu kohaselt võib territooriumi kasutada vaid avatud kogukonnaaiana ja kõigil, kes soovivad ühineda mittetulundusühingu tegevusega, on õigus seal kasvatada köögivilju, istutada taimi, viia läbi kogukonna õppepäevi ja üritusi jms. Aiamaad saab kasutada kuni 31. oktoobrini 2022. a. Maa kasutajad peavad arvestama sellega, et samasse kohta on tulevikus planeeritud parkla ning lepingu lõppemisel tuleb territoorium heakorrastatult tagastada.  
Karlova Selts soovib alal edendada linnaaiandust ja säästva arengu põhimõtteid. Territooriumile soovitakse luua kogukonnaaed, mis oleks avatud ja ühine linnaruum, kus tegeletakse ühiselt kohaliku toidu kasvatamisega, erinevate õppepäevade ja ürituste läbiviimisega.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

Kase põigu parkla valmib septembri lõpuks

Linnavalitsus sõlmib lepingu OÜga TAVT Kase põigu parkla ehitamiseks kogumaksumusega 56 618 eurot. Töö mahtu kuulub Vaksali tänava ristmiku rekonstrueerimise järgselt parkla laienduse ehitus koos asfaltkattega juurdepääsu rajamisega.
Töö tähtaeg on septembri lõpp.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Kastani tänava vanad tehasehooned äratatakse uuele elule

Linnavalitsus kehtestas Kastani tn 48e ja 48f kruntide detailplaneeringu, millega määratakse ehitusõigus kahe ärihoone rajamiseks.
Ligikaudu 4800 m² suurune planeeringuala asub Vaksali linnaosas kvartali sees nn Samelini tehase hoovis. Planeeringulahenduse elluviimisel antakse vanale tehasehoovile uus elu ja kvaliteet uute hoonete ja hästi organiseeritud väliruumiga. Planeeringualale luuakse uus arhitektuurne tervik, mis väärtustab algupärast tööstusarhitektuuri. Ehitusõiguse määramisel on arvestatud Kastani tänava miljööväärtuslikul alal asuvate hoonetega. Planeeritud hoonete kõrgus on kavandatud astmeliselt, kus suurim kõrgus arvestab kõrgemate naaberhoonetega ja madalamad hooneosad on planeeritud Kastani tänava poolsele küljele.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

Linn jätkab digitaliseerimistoetuste maksmist

Linnavalitsus eraldas tootmise või teenuse digitaliseerimiseks vajalike tegevuste elluviimiseks aktsiaseltsile VARMATA 2040 eurot ja osaühingule Värvispectrum 5000 eurot.
Digitaliseerimistoetusi jagab Tartu linnavalitsus alates 2019. aastast. Tänavu 1. maist alates saavad lisaks töötleva tööstuse ettevõtetele taotleda digitaliseerimise toetust ka ehituse, hulgi- ja jaekaubanduse, veonduse ja laonduse ning majutuse ja toitlustuse  valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Toetuse eesmärk on Tartu linna ettevõtete konkurentsivõime suurendamine digitaalsete lahenduste kasutuselevõtu abil.  Ettevõtja omaosalus peab katma tegevuste elluviimise kuludest vähemalt 30%.
Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Miina Härma gümnaasiumi sanitaarruumid remonditakse

Miina Härma gümnaasiumi sanitaarruumide remondi hankel tunnistati edukaks OÜ Agretten pakkumus kogumaksumusega 160 425 eurot. Remonditakse võimla juures olevad riietus- ja duširuumid ning tualettruumid. Välja vahetatakse ruumide valgustid, elektrilised põrandakütted ning kõik sanitaartehnilised seadmed ja amortiseerunud ukseplokid.
Tööd on kavas vahemikus juuni - oktoober 2021.a.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, tel 736 1293, 516 6920.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 08.06.2021